دسته دارویی:آنتی بیوتیک

 
ترکیب دارو : هر گرم نئوفارما®حاوی :

 

 

200 mg

NeomycinSulfate

40 mg

Trimethoprim

1 ml

Excipient qs.to

 
مکانیسم اثر: نئوفارما مانند سایر آمینوگلیکوزیدها از طریق اتصال غیر قابل برگشت به واحد s30 ریبوزومی و اختلال در ترجمه RNA پیامبر و جایگزینی اسیدهای آمینه اشتباه در مولکول های پروتئینی از ساخته شدن پروتئین باکتری ها جلوگیری می کند. نئوفارما®یک آنتی بیوتیک باکتریسید می باشد.

 
فارماکوکینتیک:جذب این دارو در دستگاه گوارش ناچیز است و تنها 3 درصد آن جذب میشود و 97 درصد بقیه توسط مدفوع به خارج دفع میشود، بهمین دلیل دارو را میتوان برای درمان عفونتهای روده ای بکار برد.

 
موارد مصرف: نئوفارما آنتی بیوتیکی وسیع الطیف است که روی بسیاری از میکروب های هوازی گرم منفی و مثبت مؤثر است.
مصرف دارو در بیماری های زیر توصیه می شود:
-اسهال سفید گوساله ها ناشی از اثر اشرشیاکلی (E.coli) و کلی باسیلوز گوسفند و بز.
-عفونت های دستگاه تناسلی و گوارشی ناشی از Pseudomonas aeroginosa.
-بیماری تاج آبی (Blue comb) .
-آنتریت های طیور ناشی از E.coli ، سالمونلاپلوروم و سالمونلا گالیناروم.
-سالمونلوز گاو و گوسفند و اسب ناشی از S.Typhimurium & S.Dublin.

 
مقدار و روش مصرف:
-گوسفند و گوساله: یک گرم به ازای هر 25 کیلوگرم وزن دام در آب آشامیدنی حل نموده به مدت 5 تا 7 روز طیور:یک گرم در یک لیتر آب آشامیدنی به مدت 5-3 روز مصرف شود.

 
زمان پرهیز از مصرف:

 

– گوساله:30 روز

 

-گوسفند: 20روز

 

– جوجه گوشتی:5روز

 

– بوقلمون : 14روز قبل از کشتار باید دارو را قطع کرد. تخم مرغهای تحت درمان تا 14 روز پس از قطع دارو نباید به مصرف انسانی برسد.

 
شرایط نگهداری: بین 10 تا 25 درجه سانتی گراد و دور از تابش مستقیم نور و در ظروف در بسته نگهداری شود. دور از دسترس کودکان نگه داری گردد.

 
بسته بندی: ساشه های آلومینیومی 500 گرمی .