محلول ضد عفونی کننده پوويدون آيداين 10%
تركيب:
هر 100 ميلي ليتر محلول حاوي 10 گرم پوويدون آيداين (حاوي يك درصد يد فعال) است.
موارد مصرف:
اين محلول يك ضد عفوني كننده قوي و وسيع الطيف است كه بر ضد انواع ميكروارگانيسم ها از قبيل باكتري هاي گرم مثبت و گرم منفي، اشكال درحال رشد باكتري ها، ويروس ها، قارچ ها و كپك ها موثر است. اين محلول بدون رقيق سازي براي ضد عفوني زخم ها، خراش ها، بريدگي ها، و سوختگي هاي سطحي، ضدعفوني سطح خارج پستان و محل جراحي قبل و بعد از اعمال جراحي استفاده مي شود.
پويدون آيداين به صورت رقيق شده جهت ضدعفوني جايگاه دام و طيور، تجهيزات و قفس ها و فضاي مرغداري و نيز لوازم شيردوشي مورد استفاده قرار مي گيرد. از مزاياي مهم اين ضدعفوني كننده اثر وسيع ميكروب كشي و حفظ اثر طولاني مدت آن در مجاورت مواد آلي و پروتئيني و نيز گرد و غبار است.
مقدار و نحوه مصرف:
اين محلول براي ضدعفوني زخم ها، خراش ها، بريدگي ها، و سوختگي ها و وسايل و تجهيزات مرغداري ها و دامداري ها طبق دستورالعمل زير مورد استفاده قرار مي گيرد:
1- بدون رقيق سازي و به طور مستقيم براي ضدعفوني زخم ها، بريدگي‌ها و خراشيدگي‌ها به كار مي رود.
2- براي ضدعفوني وسايل و تجهيزات كلينيكي و بيمارستاني، مرغداري ها و دامداري ها، از محلول رقيق شده 2.5 درصد (25 ميلي ليتر در يك ليتر) و به مدت 20 دقيقه استفاده كرده و سپس با آب تميز شستشو انجام شود.
3- از اين محلول براي ضدعفوني محيط جوجه كشي، مرغداري و گاوداري با رقت 10% (100 ميلي ليتر در يك ليتر) و به صورت اسپري استفاده مي شود.
4- جهت شستشوي پستان دام قبل از شيردوشي: پس از پاك سازي و تميزكردن پستان دام جهت شستشوي قبل از شيردوشي به نسبت 1 به 10 و جهت تيت ديپ به نسبت 1 به 4
شرايط نگهداري:
در جاي خشك و خنك (15-8 درجه سلسيوس) و دور از نور نگهداري شود.
تداخل دارويي:
از استفاده همزمان با مواد حشره كش، مواد شيميايي و مواد قليايي خودداري شود.
موارد احتياط:
دور از دسترس كودكان نگهداري شود.
از تماس مستقيم با چشم و غشاهاي مخاطي جلوگيري شود و در صورت تماس با آب فراوان شسته شود.
از اين محلول جهت ضدعفوني زخم هاي عميق و وسيع استفاده نشود.
از استنشاق بخارات اين محلول به دليل بروز برونشيت و ساير عوارض ريوي اجتناب شود.
از رقيق سازي با آب داغ بيش از 40 درجه سانتيگراد جلوگيري شود.
در صورت بلع اين محلول، مي توان از محلول سديم متا بي سولفيت 1% جهت تبديل يد به يديد استفاده كرد، اما عملا درمان علامتي بوده و هيچگونه آنتي دوت (پادزهر) وجود ندارد.
بسته بندي: ظروف پلي اتيلني چهار ليتري‌