تعریف:ماکرولید جدید برای مصرف در طیور گوشتی و پولت ها  برعلیه (MS,MG) CRDبا سه ویژگی زیر:

جستجو و سپس  کنترل  عامل بیماری

موثر برعلیه عوامل اولیه بیماریزای تنفسی طیور

محافظت و  سلامت گله و بهبود تولید

پولیمول AC  : این آنتی بیوتیک از خانواده ماکلرولیدها بوده و ماده موثر آن تیل میکوزین می باشد. پولموتیل ACتنها ماکرولیدی است که به صورت محلول جهت مصرف در آب آشامیدنی طیور تهیه شده است.

1- جستجو: عفونت را جستجو کرده و آن را از بین می‌برد.

یکی از شاخص های این دارو مکانیسم اثر منحصر به فرد آن می باشد:

الف) شش  ساعت پس از مصرف این دارو در آب آشامیدنی ماده موثر تیل میکوزین در بافت‌های هدف (ریه ها و کیسه های هوایی) به حد درمانی خود می‌رسد و در این بافت ها همسو با دفاع طبیعی بدن در جهت حذف و نابود کردن عوامل بیماریزا عمل می‌کند.

ب) علاوه براین که تیل میکوزین در بافت های هدف تجمع می‌یابد، در سلول های بیگانه خوار( هتروفیل ها و ماکروفاژها) به مقدار قابل توجهی تجمع یافته و با توجه به اینکه این سلول ها سریعاً جذاب نواحی آلوده می‌گردند ، می‌توانند ماده موثره را به بافت هدف حمل نموده و عمل بیگانه خواری را با قدرت فزاینده ای انجام دهند.

2- کنترل:

الف) با قدرت هر چه تمام تر قادر است، عوامل بیماری زای تنفسی مانند MS,MGپاستورلامولتوسیدا، اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال (ORT)را کنترل نماید.

ب) پولموتیل ACقادر است با قدرتی فوق العاده ، حدت آزردگی کیسه های هوایی و علائم تنفسی (عطسه) را کاهش دهد.

ج) پولموتیل ACدر اثر کنترل بیماری، تلفات را به صورت قابل ملاحظه ای کاهش می‌دهد.

3- محافظت:

منظور از محافظت، حفظ بهره‌وری  تولید و محافظت پرنده به صورت غیر مستقیم از درگیری را E.coliمی‌باشد. با توجه به این که پولموتیل ACقادر است پوشش مناسبی را جهت کنترل عوامل بیماریزای اولیه تنفسی از جمله MS,MGایجاد کند از بروز عفونت های  E.coliکه معمولاً پس از درگیری با مایکوپلاسما ها ایجاد می‌شود به صورت غیر مستقیم جلوگیری می نماید.

بنابراین به طور خلاصه:

الف) سلامت گله افزایش می یابد.

ب) احتمال درگیری با E.coliکاهش می یابد.

ج) یکی دیگر از شاخص های محصر به فرد پولموتیل ACاین است که پس از تجمع یافتن در بافت های هدف مدت طولانی تری نسبت به سایر ماکرولیدها در این بافت ها باقی مانده و لذا پوشش بهتری را ایجاد می‌کند.

تحقیقات نشان داده اند که این غلظت تا 48 ساعت در بافت های هدف بالاتر از غلظت مورد نیاز برای نابودی عوامل بیماری زا باقی می ماند.

چ) تولید ( ضریب تبدیل و وزن نهایی) بهبود می یابد.

بهترین روش و زمان مصرف :باتوجه به سرعت رشد مایکوپلاسماها(MS,MG)و اثر سوء این عوامل بر منحنی های تولید بهترین زمان و روش مصرف پولموتیل ACبه شرح زیر است:

1-‌ اولین مصرف به مدت 3 روز می باشد که باید در هفته اول و ترجیحاً روزهای 1، 2 و 3  دوره پرروش انجام گیرد.

2- دومین زمان مصرف بین 1 تا 3 روز ترجیحاً 2 روز پس از واکسیناسیون در هفته سوم تعیین شده است.

به این ترتیب علاوه بر کنترل استرس واکسیناسیون، پولموتیل ACمی‌تواند با شکستی که در رشد مایکوپلاسماها ایجاد می‌کند عملاً تا پایان دوره پرنده را در حاشیه امنیت قراردهد.

توجه :  در صورتی که روش درمانی فوق که متافیلاکسی نام دارد صورت نگیرد، باید پس از بروز اولین علائم CRDو پیش از آن که این بیماری به صورت کمپلکس یعنی مخلوط با EColiدیده شود حداقل به مدت 3 روز پولموتیل ACداخل آب استفاده گردد.

البته در این شرایط با توجه به پیشرفت بیماری منحنی های تولید تا حدودی تحت تاثیر آثار سوء مایکوپلاسماها واقع شده اند و اعمال درمان عملاً مانع از افزایش ضرر و زیان اقتصادی می‌گردد.

دوز مصرف :  به صورت عملی میتوان از بطری های 60 میلی لیتری برای درمان 200 لیتر آب آشامیدنی استفاده نمود. ( 75 میلی گرم در لیتر) .

در صورت نیاز به محاسبه دوز بر حسب وزن زنده:

1- در صورت اعمال روش متافیلاکسی 15mg/kg/day

 2- در صورت اعمال درمان پس از بروز علائم 20mg/kg/day

نکات و مزایا  :با توجه به این که این دارو یک مایع یکنواخت و غلیظ شده است به راحتی داخل آب حل شده و مشکلاتی از قبیل انسداد لوله ها، سختی حلالیت و عدم سازگاری با املاح موجود در آب نخواهد داشت.

 این دارو را می‌توان  با تمامی داروها، کوکسیدیواستات هاو در همه شرایط محیطی از قبیل PH، املاح ، میزان شوری و … به راحتی مصرف نمود.

برنامه متافیلاکسی قادر است با اعمال کنترل به موقع مانع از افت تولید شود.

 داروی پولموتیل  ACبسیار پایدار است به طوری که در صورت بسته ماندن درب بطری تا 2 سال

پس از اولین مصرف در صورتی که دارو بیش از حد نیاز در بطری باقی بماند تا 3 ماه و در آب آشامیدنی تا 4 روز تاثیر خود را حفظ می کند.

شرایط نگهداری : در دمای مناسب درجه سانتی گراد و در جای خشک نگهداری شود.