گروه دارویی:
آنتي‌بيوتيك گروه پني سيلين و آمينوگليكوزيد

 
ترکیب:
هر ويال حاوي:
Penicillin G procaine        2’000’000     IU
Kanamycin                            2           g

 
فارماكولوژي:
تركيب اين دو دارو با ايجاد خاصيت سينرژيكي موجب افزايش قابل توجه طيف اثر اين دارو شده و باعث مي‌گردد تا به صورت تقريبي بر روي تمامي عوامل عفوني باكتريايي موثر باشد.
جهت مطالعه فارماكولوژي پني‌سيلين جي پروكائين به مونوگراف لوژكسين مراجعه فرمائيد.
كانامايسين همانند ساير آنتي‌بيوتيك‌هاي گروه آمينوگليكوزيد داراي اثر باكتريوسيدي بوده كه با باند شدن غيرقابل برگشت با واحد 30S ريبوزومي موجب ممانعت از سنتز پروتئين مي‌گردد. فعاليت آمينوگليكوزيدها در محيط بازي بهبود پيدا مي‌كند. اين دارو مانند ساير آمينوگليكوزيدها بر روي اكثر باكتري‌هاي گرم منفي هوازي و برخي گرم مثبت‌هاي هوازي از جمله اشرشياكلي، كلبسيلا، سودوموناس، سالمونلا، شيگلا، مايكوپلاسما، استافيلوكوكوس و پروتئوس موثر است اما بر روي اكثر باكتري‌هاي بي‌هوازي و قارچها تاثيري ندارد.

 

فارماكوكينتيك:
جهت مطالعه فارماكوكينتيك پني‌سيلين جي پروكائين به مونوگراف لوژكسين مراجعه فرمائيد.
كانامايسين مانند ساير آمينوگليكوزيدها پس از تزريق داخل عضلاني پس از نيم الي يك ساعت به حداكثر غلظت پلاسمايي خود رسيده و فراهم زيستي آن بيشتر از 90% مي‌باشد. پس از جذب، آمينوگليكوزيدها در مايع خارج‌سلولي پخش مي‌‌گردند و در مايع آسيت، جنب، پريكارديال، صفاقي، مفصلي و آبسه‌ها يافت شده و همچنين در بزاق و خلط، ترشحات ناي و صفرا به غلظت بالايي مي‌رسد.

 

كانامايسين در حدود 35% با پروتئين‌هاي پلاسمايي باند مي‌شود و از سد مغزي-عروقي عبور نكرده و در بافت چشم نيز نفوذ نمي‌نمايد. ميزان غلظت اين دارو در مايع مغزي نخاعي متغيير بوده و مي‌تواند بين صفر تا 50% غلظت سرمي باشد. اين دارو در استخوان‌، قلب، كيسه صفرا و ريه‌ها به غلظت درماني مي‌رسد. آمينو گليكوزيدها در گوش داخلي و كليه‌ها انباشته مي‌شود كه مي‌تواند دليل ايجاد مسموميت در اين اعضاء باشد. اين دارو از جفت عبور كرده و غلظت آن در جنين مي‌تواند بين 15 تا 50% غلظت سرم مادري باشد. دفع اين دارو از طريق تصفيه گلومرولي صورت مي‌گيرد.

 

 

موارد مصرف:
در درمان عفونت‌هاي ناشي از باكتري‌هاي حساس به پني‌سيلين و آمينوگليكوزيدها كاربرد دارد. از جمله مي‌توان به درمان بيماري‌هايي نظير شاربن، بوتوليسم، گورم، كزاز، گانگرن گازي، عفونتهاي تنفسي، ادم بدخيم، لپتوسپيروز ، درمان ضد باكتريايي قبل از عمل جراحي، عفونت‌هاي دستگاه گوارش، ادراري- تناسلي، اورام پستان و گنديدگي سم اشاره كرد.

 
مقدار و روش مصرف:
جهت به دست آوردن سوسپانسيون مناسب براي تزريق، 10 تا 15 ميلي‌ليتر آب استريل تزريقي به ويال اضافه نموده به خوبي تكان دهيد تا يك سوسپانسيون يكدست بدست آيد سپس تزريق نمائيد. نحوه مصرف اين دارو را به صورت تزريق داخل عضلاني عميق مي‌باشد.
اسب و گاو: 3000 تا 10000 واحد بين المللي پني‌سيلين به همراه 3 تا 10 ميلي‌گرم كانامايسين به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن روزانه يكبار
گوسفند و بز: 5000 تا 10000 واحد بين المللي پني‌سيلين به همراه 5 تا 10 ميلي‌گرم كانامايسين به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن روزانه يكبار
سگ و گربه: 10000 تا 20000 واحد بين المللي پني‌سيلين به همراه 10 تا 20 ميلي‌گرم كانامايسين به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن روزانه يكبار

 
موارد هشدار و منع مصرف:
در صورت وجود سابقه حساسيت منع مصرف دارد. در صورت ابتلا به نارسايي شديد كليه منع مصرف دارد. به همراه گروه تتراسايكلين‌ها، فلورفنيكول، فنيل‌بوتازون، ماكروليدها و لينكوزآميد مصرف نگردد. اين دارو از جفت عبور مي‌نمايد اما هيچگونه گزارشي مبني بر دارا بودن اثرات سوء بر جنين وجود ندارد لذا در حيوانات آبستن با احتياط مصرف گردد. در مار، لاك پشت، پرندگان، خوكچه هندي و چين‌چيلا احتمال بروز حساسيت بسيار بالاست. احتمال بروز واكنش‌هاي ازدياد حساسيت در حيوانات هدف بسيار كم بوده اما در صورت وقوع مي‌تواند شامل تب، راش‌هاي پوستي و انواع به هم ريختگي نسبت سلول‌هاي خوني مانند ائوزينوفيلي، نوتروپني، لوكوپني و موارد مشابه و واكنش آنافيلاكتيك كامل گردد.

 
زمان پرهيز از مصرف:
گوشت: 10 روز      شير: 2 روز
در گوسفندهايي كه شير آنها به مصرف غذايي انسان مي‌رسد مصرف نگردد.

 
شرایط نگهداري:
در دماي كمتر از 25 درجه سانتي‌گراد و دور از نور نگهداري شود.
دور از ديد و دسترس كودكان نگهداري شود.

 
بسته‌بندي:
ويال‌هاي شفاف 20 ميلي‌ليتري