پروبيوتيك افزودني خوراك
پروبيوتيك محلول در آب

 

پریمالاک حاوی میکرو ارگانیسم های مفید و زنده مانند انواع لاکتو باسیلها و استرپتوکوکوس و بیفید و باکتریوم می باشد که همگی با  میکرو ارگانیسم های طبیعی دام ، طیور و آبزیان همسویی دارد .

آنالیز پریمالاک :

ردیف

سویه باکتری

جمعیت قابل شمارش باکتری

حوزه فعالیت pH

1

لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس

7  

2/5*10 cfu/g

5/5-7

2

لاکتوباسیلوس کازئی

   7  

2/5*10 cfu/g

4-9

3

استرپتوکوکوس فاسیوم

  7

2/5*10 cfu/g

4-9

4

بیفیدوباکتریوم ترموفیلوم

  7

2/5*10 cfu/g

4-9

5

جمع

8

1*10 cfu/g

مصرف پریمالاک موجب افزایش :

 جمعیت میکروارگانیسم های مفید سیستم گوارش

 تولید گوشت ، شیر ،؛ تخم مرغ و جوجه درآوری

 شانس آبستنی در پستانداران

 بهبود سیستم ایمنی

سود بيشتر.

مصرف پریمالاک موجب کاهش :

 مصرف دارو ( آنتی بیوتیک ها )

 تلفات

 رطوبت مدفوع

 آلودگی سالمونلایی ( تخم مرغ ،لاشه و مدفوع )

 هزینه تولید

 اسهال در گوساله ها

 سلولهای سماتیک شیر.

ویژگی پریمالاک : مقاوم به حرارت درهنگام پلت شدن خوراك – مقاوم بهpH سیستم گوارش – عدم تاثیر آنتی بیوتیکها ی مصرفی بر روی میکروارگانیسمها ی تشکیل دهنده آن وماندگاری حداقل 2 سال است .
با مصرف پریمالاک سیستم گوارش گله  سالم تر  و در نتیجه جذب بیشتر مواد خوراکی را تضمین کنید.
میزان مصرف پریمالاک توصیه شده :

رديف

نام حيوان

پريمالاك مخلوط در دان

پريمالاك محلول در آب

1

طيور گوشتي

جيره آغازين :900گرم در هر تن خوراك

در هر 1000 ليتر آب 120 گرم

جيره رشد : 454 گرم درهر تن خوراك

در هر 1000 ليتر آب 60 گرم

جيره پاياني : 225 گرم در هر تن خوراك

در هر 1000 ليتر آب 60 گرم

2

طيور تخمگذار،پولت،مادر،اجداد

جيره آغازين :1362گرم در هر تن خوراك

از 1 روزگي تا 14 روزگي 180 گرم  در 1000 ليتر آب

جيره رشد : 454 گرم در هرتن خوراك

از 15 روزگي تا انتهاي دوره 60 گرم در 1000 ليتر آب

3

بوقلمون ، شترمرغ

از 1 روزگي تا 8 هفتگي 900 گرم در هر تن خوراك

از 1 روزگي تا 14 روزگي 120گرم  در 1000 ليتر آب

از 9 هفتگي تا انتهاي پرورش 450 گرم در هر تن

از 15 روزگي تا انتهاي دوره 60 گرم در 1000 ليتر آب

4

اردك ، غاز

از 1 تا 14 روزگي 1360 گرم در هر تن خوراك

از 1 روزگي تا 14 روزگي 180 گرم  در 1000 ليتر آب

ار 15 تا 31 روزگي 680 گرم در هر تن خوراك

از 15 روزگي تا انتهاي دوره 60 گرم در 1000 ليتر آب

از 31 روزگي تا پايان دوره پرورش 450 گرم در هر تن خوراك

5

كبك

از 1 روزگي تا 3 هفتگي 900 گرم در هر تن خوراك

از 1 روزگي تا 14 روزگي 120 گرم  در 1000 ليتر آب

از 3 هفتگي تا انتهاي دوره 450 گرم در هر تن خوراك

از 15 روزگي تا انتهاي دوره 60 گرم در 1000 ليتر آب

6

ماهي

در هر تن خوراك 900 گرم

7

ميگو

در هر تن خوراك 450 گرم

8

گاو شير ده

به ازاء هر راس در روز 6 گرم

در هر 1000 ليتر آب 120 گرم

9

گوساله پرواري، تليسه،گاوهاي خشك

به ازاء هر راس در روز 2 گرم

در هر 1000 ليتر آب 120 گرم

10

گوسفند،بز،شتر

به ازاء هر راس در روز 2 گرم

در هر 1000 ليتر آب 40 گرم

نوع بسته بندی :
PrimaLlac F/G:سطل 5 و 10و 25 کیلوگرمی
PrimaLac w/s :سطل 2.5 کیلوگرمی