دسته دارويي:  مکمل غذایی ، آنزیم فیتاز
تركيبات:  PPU/g 10.000
موارد مصرف : در جیره غذایی طیور کاربرد دارد.
مزایای محصول : 
1- بهبود در جذب مواد مغذی از جمله کلسیم و فسفر و دیگر مواد معدنی جیره  
 2- افزایش جذب پروتئین
مقدار و روش مصرف: 65-40 گرم در هرتن دان مصرفی
اثرات جانبی: ندارد.
زمان پرهیز از مصرف: ندارد.
شرایط نگهداری: در جای خشک و خنک ، دور از دسترس اطفال نگهداری شود.
بسته بندي: پاکت های 25 کیلوگرمی