شکل افزودنی  : پودر محلول در آب در بسته های150 – 500- 1000 و 5000 گرمی
ترکیب : 
0.03 gr Vit E
0.015 gr Vit B1
0.01 gr Vit B2
0.01 gr Vit B6
0.03 gr Vit B3
0.03 gr Vit B5
0.001 gr Vit B12
0.01 gr Folic acid
0.005 gr Biotin
0.005 gr β Carotene 10%
0.03 gr Polyphenate
0.05 gr Zinc Gluconate
0.1 gr Sorbitol
0.05 gr Manganes Gluconate
40.00 gr Fructo Oligosaccharides
59.62 gr Lactoserum Proteins
Sodium & Potassium & Calcium
Magnesium Iron, Phosphorus
اختصاصات:  زنبور عسل  در فصول خشک سال ( به ویژه اواخر زمستان و اواخر تابستان) که شهد و گرده گل ها کافی نیست و پوشش گیاهی بسیار کمتر از نیاز زنبور عسل می باشد، نمی تواند نیازهای غذایی خود را از طبیعت یا شربت های مصنوعی موجود در کندوها به طور کامل تامین نماید، لذا در این هنگام مصرف محصول منحصر به فرد پروویتا بی در کندوهای زنبور عسل ضروری می‌باشد. این ترکیب در سیکل های بیولوژیک زنبور عسل تمامی کمبود پروتئین ، ویتامین ، مواد معدنی و سایر مواد مغذی از جمله الیکوساکاریدها را جبران نموده و بدین وسیله موجب افزایش رشد، افزایش مقاومت به انواع عفونت ها و بیماری ها و استرس ها، افزایش ایمنی زنبور و قدرت تفریخ و افزایش تولید عسل در کندو شده و از تغییر مکان زنبورها ، مهاجرت و فرار زنبورها و یا انهدام کندوی زنبور عسل جلوگیری می نماید. فروکتوالیگوساکارید‌های موجود در پرووتابی مواد Prebiotic هستند که در سیستم گوارشی زنبور عسل از رشد قارچ ها ، پروتوزآ و برخی ویروس ها( ویروس عامل Sac Brood جلوگیری می‌نماید.
موارد مصرف:  پروویتابی تمامی نیازهای طبیعی زنبور عسل را در اواخر زمستان تامین می نماید یعنی زمانی که شهد وگرده گل کاملاً کاهش یافته ولی کلنی های زنبور عسل نیاز به رشد و تخم ریزی داشته و کمبود مواد غذایی موجب افزایش احتمال وقوع بیماری ها در کندو می‌شود . و نیز در اواخر تابستان که کلنی نیاز به افزایش تعداد زنبور های کارگر دارد و نیاز زنبور عسل به انواع ویتامین ها، پروتئین ها، مواد معدنی و غیره افزایش می یابد. پروویتابی با فرمول ویژه خود تمامی نیازهای مذکور را برطرف می‌نماید.
مقدار و روش مصرف: 
روش پودر محلول در شربت: 10 گرم پودر را در یک لیتر شربت سرد حل نموده و این محلول را حداکثر تا 8 روزدر کندو قرار دهید.  روش پاشیدن پودر خشک: 10% از پودر را با 90% شکر سرد مخلوط نموده و 100 تا 200 گرم از این مخلوط را با قاشق برروی زنبورهای درون کندو بریزید   ( این روش موجب می‌گردد که زنبورها یکدیگر را لیسیده و پودر مخلوط شده با شکر سریعاً مصرف شود).
زمان مصرف :  
یک بار اواخر تابستان و یک بار اواخر زمستان
دوره پرهیز از مصرف : ندارد.
موارد منع از مصرف : ندارد.