شکل دارویی : محلول خوراکی
ترکیب : هر لیتر پلی چوک بی پلاس شا مل :

500000 mg

Sorbitol

250000 mg

Propylne Glycol

10000 mg

Dextrose

10000000  IU

Vitamin A

500000  IU

Vitamin D3

10000 mg

Vitamin E

15000  mg

Vitamin C

1000 mg

Vitamin K3

4000 mg

Vitamin B1

750  mg

Vitamin B2

1500 mg

Vitamin B5

450 mg

Vitamin B6

60 mg

Vitamin B12

6000  mg

PP

5 mg

Biotine

موارد مصرف :
پلی چوک بی پلاس یک مکمل ویتامینه مایع جهت تامین نیاز های ویژه حیوانات در دوره های مشخصی از چرخه تولید
شامل: آغاز رشد، پیک تخم گذاری ، پس از درمان با آنتی بیوتیک ها  و دارو های ضد انگل ، تقویت گله های ضعیف، کاهش میزان تلفات تغییر جیره غذایی استرس گرمایی، تلقیح، حفت گیری، دوره پرواربندی، پیک شیردهی، دوره خشکی، 15 روز پیش از زایمان ، قبل از شیر گرفتن حیوانات، قبل از فروش حیوانات و مسابقات، حضور در نمایشگاه ها و جشنواره ها تجویز می گردد.
مقدار و روش مصرف:

گونه

دز مصرفی پیشنهادی

طیور

1 لیتر به ازای هر 1000 لیتر آب آشامیدنی

گاو

گاو شیری

100 ml

گاو گوشتی

100 ml

تلیسه

50 ml

گوساله های پرورشی <kg75

15 ml

گوساله های پرورشی >kg75

20 ml

گوسفند و بز

حیوان بالغ

20 ml

حیوان جوان

5 ml

اسب

حیوان بالغ

50 ml

حیوان جوان

25 ml

کره اسب

15 ml

زنبور عسل

1 میلی لیتر به ازای هر لیتر آب آشامیدنی

خرگوش

1 میلی لیتر به ازای هر لیتر آب آشامیدنی

شرايط‌ نگهداري :‌ دور از نور، در دمای اتاق (کمتر از 30 درجه) و دور از دسترس اطفال نگهداري شود.
بسته بندی : بطری های 2.5 لیتری