ویتامین +  اسید آمینه
گروه دارویی: ویتامین
شکل دارویی: محلول خوراکی
تركيب: هر ليتر محلول حاوی:

ال آلانین

7400

میلی گرم

پرولین

11800

میلی گرم

آرژنین

8600

میلی گرم

سرین

12000

میلی گرم

اسید آسپارتیک

10000

میلی گرم

ترئونین

6200

میلی گرم

فنیل آلانین

5800

میلی گرم

تیروزین

3100

میلی گرم

سیستین

4600

میلی گرم

والین

9300

میلی گرم

اسید گلوتامیک

17800

میلی گرم

ویتامین B1

1750

میلی گرم

گلیسین

10300

میلی گرم

ویتامین B2

2500

میلی گرم

هیستیدین

1500

میلی گرم

نیکوتین آمید

16250

میلی گرم

ایزولوسین

5600

میلی گرم

دکسپانتنول

7500

میلی گرم

لوسین

8700

میلی گرم

ویتامین B6

1125

میلی گرم

لیزین

7600

میلی گرم

ویتامین H

1

میلی گرم

متیونین

1800

میلی گرم

اینوزیتول

2500

میلی گرم

گونه هدف:
 طیور (گوشتی ، تخمگذار ، مادر)
موارد مصرف:
–  تقویت سیستم ایمنی در مواقع بروز استرس ،خصوصا هنگام واکسیناسیون و دوره نقاهت بیماریها
 –  بهبود کلیه پارامترهای تولید ازجمله ضریب تبدیل غذایی ، میانگین وزن و تولید .
 –  در هنگام کمبودهای تغذیه ای جهت جبران افت رشد و تولید .
مقدار و روش مصرف:
250 تا 500 میلی لیتر از محلول پروموتور ال در 2000 لیتر آب آشامیدنی به مدت 5 روز .
توجه: بهتر است مدت و مقدار مصرف با تجویز کلینیسین تعیین گردد.
موارد احتیاط :
پس از باز شدن درب بطری، محتویات در طی مدت 60 روز باید مصرف گردد .
محلول تهیه شده حاوی دارو حداکثر تا 24 ساعت باید مصرف شود .
شرایط نگهداری:
در جاي خشك، خنك و دور از نور نگهداري شود.
بسته بندی:
ظروف پلي اتيلني يك ليتري به همراه ليوان مدرج