شكل دارويي:  محلول روغنی استریل تزریقی

 

گروه دارويي:  پروژسترون – هورمون
تركيب دارو:   هر میلی لیتر حاوی 25 میلی گرم پروژسترون می باشد.
فارماکولوژی و مکانسیم اثر دارو : پروژسترون با عبور از غشای سیتوپلاسمیک و اتصال به گیرنده های ویژه ، وارد هسته سلول کروماتین (DNA) شده و سبب سنتز (RNA) پیام بر و نهایتاً تشکیل پروتئین و آنزیم جدید می‌گردد. پروژسترون توسط ترانسکورتین در سرم انتقال یافته و 12% آن پرگناندیول و بقیه به شکل گلوکوروئید از ادرار دفع می‌شود در گاو مقدار کمی از صفرا نیز دفع می‌گردد. نیمه عمر فیزیولوژیک پروژسترون در گاو 36-11 دقیقه است.
موارد مصرف دارو : جلوگیری از مرگ جنین ، کیست های تخمدانی، تاخیر در اوولاسیون ، ایجاد فحلی ، تثبیت و ابقاء آبستنی، پرولاپس و هم زمانی فحلی .
مقدار وروش مصرف دارو  : 
گاو: 125-100 میلی گرم روزانه
مادیان : 150-100میلی گرم روزانه
گوسفند: 15-10 میلی گرم روزانه  
 سگ: 5-2 میلی‌گرم روزانه 
زمان پرهیز از مصرف دارو : از شیر حیوان می توان بلافاصله استفاده نمود. از گوشت حیوان جهت خوراک انسان تا 60 روز پس از تزریق دارو نباید استفاده نمود.
شرایط نگهداری: در دمای کنترل شده ( 30-15) درجه سانتی گراد و در مکان تاریک و خشک نگهداری شود.
بسته بندی دارو : این دارو در ویال های 10 میلی لیتری در جعبه های یک عددی عرضه می گردد.