دسته دارويي : هورمون تزریقی

تركيبات:هر میلی لیتر پرلوبان حاوی 75 میکروگرم دی – کلوپروستنول سدیم است کلوپروستنول ، انالوک سنتتیک پروستاگلاندین F2aمی باشد.

حیوانات هدف : گاو ، مادیان

موارد مصرف:

گاو:

– اختلالات عملکردی تخمدان نطیر عدم تخمک‌گذاری ناشی از تخم زرد مقاوم و یا تخمک‌گذاری تاخیری

– کیست تخمدانی لوتئال

– همزمان سازی فحلی

– ایجاد زایمان و پایان دادن به دوران آبستنی

– درمان بیماری های رحمی پس از زایمان نظیر پیومترا و اندومتریت

مادیان: القاء تخمک‌ گذاری در مادیان های سکلیک ( از زور 5 الی 23 دوره فحلی)

– ایجاد سقط در 35 روز اول دوره آبستنی

مقدارمصرف:

گاو: 2 میلی لیتر

مادیان : 2 میلی لیتر

روش مصرف: تزریق عضلانی

منع  مصرف:در حیوانات مبتلا به اسپاسمودیک مجاری گوارشی و یا دستگاه تنفس استفاده نگردد. همچنین به جز در مورد نیاز به ایجاد سقط، در حیوانات آبستنی تجویز نشود.

دوره پرهیز از مصرف:ندارد.

‌شرايط نگهداري: در دمای کمتر از 20 درجه سانتی راد و دور از نور نگهداری شود.

بسته بندي:ویال 10 میلی لیتری