واکسن زنده منجمد جهت ایمنی‌زایی فعال طیور در مقابل بیماری مارک و نیوکاسل
ترکیب و توضیح: واکسن نوترکیب حامل VECTORMUNE® HVT NDV یک واکسن زنده حاصل از تکنولوژی مهندسی ژنتیک با حامل HVT  (سروتیپ 3 هرپس ویروس بوقلمون) است که آنتی ژن اصلی جهت ایجاد حفاظت علیه بیماری نیوکاسل را بیان می کند این واکسن به صورت زنده منجمد (همراه با سلول) تهیه شده است.  واکسن به صورت تلقیح داخل تخم‌مرغی در سن19-18 روزگی جنینی و یا تزریق زیر جلدی در جوجه‌های یک‌روزه علیه بیماری نیوکاسل و مارک توصیه می شود.
موارد مصرف: جهت ایمن‌سازی فعال طیور در مقابل بیماری مارک و نیوکاسل
این واکسن به روش تلقیح داخل تخم مرغی در سن 18 تا 19 جنینی و یا تزریق زیر پوستی در جوجه یک روزه و به منظور پیشگیری از بیماری مارک و نیوکاسل توصیه می شود. اجرای دقیق مراحل آماده سازی و تزریق واکسن و نیز مدیریت مناسب در جهت محافظت گله از چالش زود هنگام حداقل در طی دو هفته اول دوره پرورش توصیه می گردد.
دوز و نحوه مصرف: قبل از واکسیناسیون دستورالعمل آماده سازی واکسن و نحوه اجرای واکسیناسیون به درستی مطالعه گردد.
واکسن منجمد می باید با استفاده از حمام آب گرم ذوب گردد و سپس بر اساس دستورالعمل با حلال آن مخلوط گردد. به منظور تلقیح داخل تخم مرغی می باید بر اساس حجم تزریق دستگاه میزان حلال را برای هر دوز محاسبه نمود (05/0 یا 1/0 میلی لیتر). عدم رعایت مفاد دستورالعمل دستگاه ممکن است موجب آسیب به واکسیناتور، افزایش مرگ و میر در جنین تخم مرغها و نهایتا کاهش جوجه درآوری گردد.
در روش تزریق زیر جلدی به جوجه یک روزه حجم تزریق بر اساس 2/0 میلی لیتر در نظر گرفته شود.
روش تزریق زیر جلدی در جوجه یک روزه: حجم تزریق برای هر دوز واکسن: 2/0 میلی‌لیتر (200 میلی‌لیتر حلال برای 1000 دوز)
روش واکسیناسیون:  زیرجلدی، پشت گردن با استفاده از سر سوزن کوتاه با گیج 20
مراحل آماده سازی واکسن:
مقدار کافی نیتروژن مایع در تانک حاوی آمپول واکسن بررسی گردد.
شماره سری ساخت واکسن چک گردد.
حلال واکسن در دمای اتاق نگهداری شود.
آمپول‌ حاوی واکسن تا لحظه استفاده از آن در داخل تانک باقی و منجمد بماند.
در هر مرحله حداکثر 4 آمپول ذوب گردد.
از سرنگ یک بار مصرف با سوزن 18 برای آماده سازی واکسن استفاده شود.
واکسن آماده سازی شده حداکثر ظرف مدت یک و نیم  ساعت تزریق گردد.
محل ورود سوزن به کیسه حلال با الکل ضدعفونی و برای چند ثانیه درهوا خشک گردد.
قبل از ذوب کردن آمپول منجمد در حمام آب گرم، 5 میلی لیتر از حلال توسط سرنگ کشیده شود تا محتویات آمپول بلافاصله بعد از ذوب ولی به آهستگی به سرنگ اضافه گردد.
آمپول حاوی واکسن منجمد در حمام آب گرم با دمای 28-26 درجه سانتی‌گراد به مدت 90-70 ثانیه ذوب گردد.
محتویات آمپول به آهستگی به داخل کیسه حلال وارد گردد.
محلول واکسن بعد از آماده‌سازی تا زمان شروع تزریق، در ظرف حاوی یخ نگهداری شود.
ابتدا ماده آبی رنگ بلودای را به میزان 0.8 میلی‌لیتر برای هر یک لیتر از حلال اضافه کرده و بعد از یکنواخت کردن آن با تکان، واکسن را اضافه کنید. صرفا از بلودای همراه با واکسن استفاده کنید زیرا انواع دیگر غیر اختصاصی آن ممکن است موجب اثرات منفی بر روی واکسن گردد.
در صورت تمایل به استفاده همزمان از آنتی‌بیوتیک می باید در ابتدا آنتی بیوتیک به کیسه حلال اضافه شود، به مدت 30 دقیقه صبر کنید تا pH محلول پایدار گردد، سپس ماده رنگی بلودای اضافه و مخلوط گردد و نهایتا در مرحله آخر واکسن به کیسه حلال اضافه می شود.
در هر مرحله از سرنگ مجزا استفاده کنید.
توجه:
آشنائی کامل با حمل و نحوه کار کردن با نیتروژن مایع به منظور جلوگیری از آسیب های احتمالی برای کاربر الزامی است.
برای برداشتن آمپول واکسن از داخل تانک ازت استفاده از دستکش و عینک ایمنی الزامی است.
آمپول منجمد می باید بعد از خروج از نیتروژن مایع بلافاصله در حمام آب گرم ذوب و سپس بلافاصله با حلال مخلوط گردد.
آمپول منجمد را بعد از ذوب دوباره فریز نکنید.
حفظ اثربخشی واکسن ارتباط مستقیمی با روش آماده سازی آن دارد.
ایمنی فوق تنها در طیور سالم و خوب رشدیافته حاصل می‌شود.
تمام طیور باید طبق دستورالعمل مذکور و هم‌زمان یک دوز کامل از واکسن را دریافت دارند.
تمام ویال‌های خالی و مقادیر مصرف نشده واکسن را در آتش بسوزانید.
هر سری ساخت از این واکسن بر اساس آزمایشات داخلی سایت سازنده و نیز همزمان توسط U.S.D.A آزمون های استاندارد مربوط به خلوص، استریلیتی، بی خطری، توان و اثربخشی را می گذرانند.
شرایط نگهداری: همواره در دمای انجماد حاصل از نیتروژن مایع (تانک ازت) نگهداری شود.
 نگه‌داری نامناسب و کاهش در سطح نیتروژن موجود در تانک ازت ممکن است باعث از بین رفتن توانایی واکسن شود.
بسته بندی: آمپول های 1000، 2000 و 4000 دوزی