حيوان هدف: گاو و تليسه هاي آبستن

 
موارد مصرف:
ايجاد ايمني فعال در تليسه ها و گاوهاي آبستن عليه عوامل ايجاد كننده اسهال گوساله يعني آنتي ژن باكتري E,coli، روتاويروس و كرناويروس

 
محتويات:
روتاويروس گاوان، سويه Compton، سروتيپ G6P5
كرناويروس گاوان، سويه Mebus

E.coli F5(K99)

مقدار مصرف:
2 ميلي ليتر

 
زمان مصرف:
بهترين زمان تجويز واكسن Rotavec-Corona 12-3 هفته قبل از زايمان يعني در زمان خشكي (Dry off) تا زمان انتقال به گروه نزديك زايمان (Close up) مي باشد.

 
روش مصرف:
تزريق عضلاني در ناحيه گردن

 
موارد احتياط:
قبل از مصرف، ويال واكسن را به خوبي تكان دهيد.
بهتر است 2 هفته قبل و بعد از تجويز اين واكسن از مصرف ساير واكسن ها خودداري شود.
از مخلوط نمودن اين واكسن با ساير واكسن ها و مواد بيولوژيك اجتناب نماييد.
در صورت تزريق تصادفي واكسن در دست يا ساير اندام ها بلافاصله به پزشك مراجعه نماييد و بروشور داخل جعبه واكسن را همراه داشته باشيد.

 
دوره پرهيز از مصرف شير و گوشت:
ندارد

 
نگهداري:
دور از نور و در دماي 8-2 درجه سانتي گراد نگهداري و از يخ زدگي محافظت شود.

 
بسته بندي:
ويال 20 دوزي