محتویات: واکسن زنده لیوفیلیزه بر علیه بیماریهای برونشیت عفونی و نیوکاسل ماکیان که هر دوز آن حاوی 103EID50  سویه Ma5  برونشیت عفونی طیور( سروتیپ ماساچوست) و 106EID50 سویه کلون 30 ویروس نیوکاسل می باشد.

 

 

روش مصرف:  آشامیدنی، قطره چشمی و اسپری

 

دوره پرهیز از مصرف:  ندارد

 

 

شرایط نگهداری:  در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد و به دور از نور نگهداری شود.

 

 

بسته بندی:  ویالهای 1000 و 2500 دوزی