ترکیب و توضیح: سوسپانسیون واکسن کشته که هر دوز آن حاوی 109  پیکره باکتری سالمونلا انتریتیدیس فاژ تایپ 4 و سالمونلا تیفی موریوم  DT104 می باشد.

 

 

موارد مصرف: جهت ایجاد ایمنی پاسیو در جوجه هایی که مادران آنها با Salenvac T  واکسینه شده اند. همچنین جهت ایجاد ایمنی فعال در مناطق پرخطر، در جوجه های یک روزه به میران 0.1 میلی لیتر تزریق داخل عضلانی و 4 هفته بعد تکرار آن توصیه شده است.

 

 

روش مصرف: دو بار تزریق عضلانی به میزان 5/0 میلی لیترکه با فاصله 4 هفته باید تجویز شود. بهتر است در سنین 12 و 16 هفتگی تزریقات صورت پذیرد.

 

 

دوره پرهیز از مصرف: ندارد.

 
شرایط نگهداری:  در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد و بدور از نور نگهداری شود.

 

 

بسته بندی : بطریهای 500 میلی لیتری 1000 دوزی