واکسن کشته دوگانه نیوکاسل + آنفلوآنزا
(نيوپاسول102)

 

 

موارد استفاده از واكسن :
براي پيشگيري از بروز بيماري نيوكاسل و آنفلوانزاي طيور (تيپ A  وتحت تيپ H9N2  ) بکار مي رود.

 

مقدار و روش تزريق :
مقدار تزريق براي جوجه هاي  1 تا 7 روزه  0.25 ميلي ليتر ودر طيور با سن بالا تر از هفت روز اين مقدار 0.3 ميلي ليتر است كه در زير پوست ناحيه گردن تزريق مي شود . در جوجه ها فقط راه زير جلدی مجاز می باشد، در سنين بالاتر راه زير جلدی يا داخل عضلانی انتخابی است.

قبل از اقدام به واكسيناسيون واكسن را از يخچال خارج كرده مدت 3تا 4 ساعت در دماي اتاق قرار دهيد تا كمي گرم شده و تزريق آن آسانتر شود. قبل از اقدام به كشيدن واكسن در سرنگ وانجام واكسيناسيون ،شيشه را چندبار تكان بدهيد .چنانچه در زمان انجام واكسيناسيون هر چندگا ه يكبار بطري راتكان بدهيد نتيجه بهتري بدست مي آيد .وسايل مورد استفاده براي تزريق واكسن بايد استريل باشند .

 

هشدارها:
1. واكنش ايمني به اين واكسن وقتي مطلوب ودلخواه است كه جوجه ها سالم بوده وتحت استرس نباشند .
2. احتمال دارد كه در محل تزريق برآمدگي كوچكي مشاهده شودكه زود برطرف مي گردد.
3. مصرف آب و دان جوجه ها در اثر مصرف اين واكسن تغييري نمي كند .چنانچه چنين تغييري را مشاهده نموديد در پي علت آن برآمده  و آن را برطرف نماييد.

 

توجه :
از قرار دادن اين واكسن در فريزر (دماي زير صفر) و يا مجاورت مستقيم يخ، خودداري نماييد .توصيه مي شود كه 3 تا4 ساعت قبل از شروع واكسيناسيون شيشه هاي واكسن را در محيط با درجه حرارت اتاق (در درجه حرارت بين 15تا 30)قرار دهيد.

قبل از شروع به تزريق و هر چند گاه در زمان تزريق  بطري واكسن را تكان دهيد. بايد حداكثر ظرف مدت 24ساعت تمامي واكسن به مصرف برسد،چناچه پس از اين زمان هنوز در شيشه مقداري واكسن باقي بود آنرا دور بريزيد.

 

شرايط نگهداري :
واكسن را در دماي 2تا 8درجه سانتيگراد نگهداري نماييد .

شكل واكسن :
واكسن در بطری هاي  500 ميلي ليتري و بر حسب مقدار تزریق حاوی 1600 تا2000 دز می باشد.