ترکیب:

هر دز از واکسن شامل ویروس سندرم تورم سر (SHS) سروتیپ PL21به میزان 10 2.3 CCID/50می‌باشد.

موارد مصرف:

این واکسن به منظور کمک به کنترل بیماری تنفسی ناشی از عفونت پنوموویروسی در جوجه‌ها و به عنوان واکسیناسیون اولیه در پولت‌های مادر و تخمگذار علیه سندرم تورم سر به مصرف می‌رسد.

نحوه تجویز و میزان مصرف:

–  ضروریست آب مصرفی برای آماده نمودن واکسن فاقد کلر و مواد ضدعفونی کننده و تمیزکننده باشد.

-اگر از آب شهری استفاده می‌نمائید، لازم است آن را قبل از مصرف و در طول شب در ظرفی نگهداری و یا با اضافه نمودن پودر شیرخشک بدون چربی به میزان 5/2 گرم در لیتر نسبت به حذف کلر آب اقدام نمائید، چرا که ترکیبات کلر تأثیر زیان‌آور بر روی اثربخشی واکسن دارند.

راه و میزان تجویز:

–  واکسن نموواک از طریق آب آشامیدنی مصرف می‌گردد.

محلول واکسن تهیه شده را به آب موجود در آبخوری‌ها اضافه نمائید، بطوریکه دسترسی جوجه‌ها به آب آشامیدنی محتوی واکسن به مدت 2- 1 ساعت امکان‌پذیر باشد.

–  جهت ایجاد تشنگی می‌توانید 2- 1 ساعت آبخوریها را از دسترس جوجه‌ها دور نمائید.

برنامه واکسیناسیون:

جوجه‌های گوشتی: یک دز واکسن در سن 14- 7 روزگی

پولت مادر و تخمگذار: در مناطق با آلودگی پائین در سن 12- 10 هفتگی و در مناطق با آلودگی بالا 6- 4 هفتگی و تکرار در سن 12- 10 هفتگی

منع مصرف:ندارد

احتیاط:

–  پرندگان سالم را واکسینه نمائید.

–  امکانات لازم را جهت واکسیناسیون فراهم آورید.

–  برای تهیه محلول واکسن از وسائل تمیز و ضدعفونی شده و عاری از مواد ضدعفونی کننده استفاده نمائید.

–  شیشه های خالی و محتوی واکسن‌های مصرف نشده را پس از ضدعفونی نمودن معدوم نمائید.

زمان پرهیز از مصرف: ندارد

نگهداری: بطری‌های محتوی واکسن را در برودت 2+ الی 8+ درجه سانتیگراد و دور از نور نگهداری نمائید. از یخ‌زدگی واکسن جلوگیری نمائید.