واکسن غیر فعال روغنی گالیمون 503 علیه بیماری‌های نیوکاسل، برونشیت عفونی، سندرم افت تولید و کوریزای عفونی در جوجه‌ها به شکل امولسیون تزریقی

ترکیب:

این واکسن شامل ویروس‌های غیر فعال شده بیماری نیوکاسل، برونشیت عفونی، سندرم افت تولید و کوریزای عفونی سروتیپ‌های Aو Cمی‌باشد که در یک یاور روغنی محافظت می‌گردند.

موارد مصرف:

ایجاد ایمنی فعال علیه بیماری‌های نیوکاسل، برونشیت عفونی، سندرم افت تولید و کوریزای عفونی در گله‌های تخمگذار و همچنین به عنوان تقویت کننده دوام ایمنی توصیه می‌گردد.

نحوه تجویز و میزان مصرف:

–  بطری محتوی واکسن را قبل از مصرف به خوبی تکان دهید.

–  به روش زیرجلدی یا عضلانی مصرف گردد.

–  به ازای هر پرنده 3/0 میلی‌لیتر مصرف گردد.

–  سن تزریق 4 – 2 هفته قبل از شروع تخمگذاری می‌باشد.

موارد احتیاط:

–  پرندگان سالم را واکسینه نمائید.

–  امکانات لازم را جهت واکسیناسیون فراهم آورید.

–  از به کار بردن سرنگ‌هایی که پیستون آنها دارای لاستیک طبیعی یا مشتقات بوتیل می‌باشند، پرهیز نمائید.

–  در صورت بروز هرگونه حادثه و تزریق تصادفی به انسان، فوراً به پزشک مراجعه گردد.

زمان پرهیز از مصرف:ندارد

نگهداری: بطری‌های محتوی واکسن را در برودت 2+ الی 8+ درجه سانتیگراد و دور از نور نگهداری نمائید. از یخ‌زدگی واکسن جلوگیری کنید.