گالیمون 308نیوکاسل + گامبورو+ آنفلوانزا  (Gallimune 308 ND+ IBD+ FLU. H9N2) واکسن غیر فعال روغنی به شکل امولسیون تزریقی گالیمون 308 علیه بیماری‌های نیوکاسل و گامبورو و آنفلوانزا H9N2

ترکیب:

این واکسن شامل ویروس‌های غیر فعال شده بیماری‌های نیوکاسل سروتیپ    Ulster. 2cو بیماری عفونی بورس سروتیپ VNJOو ویروس غیرفعال شده آنفلوانزا سروتیپ H9N2می‌باشد که در یک یاور روغنی محافظت می‌گردد.

موارد مصرف:

انجام واکسیناسیون برای پیشگیری از بیماری‌های نیوکاسل، گامبورو و آنفلوانزای طیور سروتیپ H9N2در طیور توصیه می‌گردد.

مقدار و روش مصرف:

–  به روش زیرجلدی یا داخل عضلانی تجویز گردد.

–  مقدار دز مصرفی در جوجه‌های گوشتی 2/0 میلی‌لیتر و در پولت‌ها 3/0 میلی‌لیتر در نظر گرفته شده است.

–  در صورت تزریق صحیح واکسن، واکنش موضعی دیده نمی‌شود. ممکن است بعضی مواقع در محل تزریق مقداری یاور واکسن مشاهده گردد.

برنامه واکسیناسیون:

جوجه گوشتی: تزریق واکسن در سن یک روزه در کارخانه جوجه‌کشی و یا در سن 7 روزه در داخل واحد مرغداری صورت پذیرد.

پولت مادر:

در مناطق با آلودگی بالا در سن 10- 1 روزگی و متعاقباً برای تقویت سیستم ایمنی، تکرار واکسیناسیون با واکسن گالیمون 208 (نیوکاسل+ آنفلوآنزا H9N2) در سن 8 – 6 هفتگی و همچنین 4 – 2 هفته قبل از شروع تخمگذاری، از واکسن گالیمون 308  استفاده می‌گردد.

در مناطق با آلودگی پایین 2 الی 4 هفته قبل از شروع تخمگذاری تجویز می‌گردد. در صورت استفاده از هر یک از واکسن‌های نیوکاسل، گامبورو و آنفلوانزا H9N2در سنین پایین‌تر، واکسن گالیمیون 308 بعنوان تقویت کننده سیستم ایمنی علیه بیماری‌های مذکور عمل خواهد کرد.

پولت تخمگذار:تزریق واکسن در مناطق با آلودگی بالا در سنین 10- 1 روزه و متعاقباً برای تقویت سیستم ایمنی از واکسن غیرفعال گالیمون 208 (نیوکاسل+ آنفلوانزا H9N2) در سنین 8 – 6 هفتگی و 4 – 2 هفته قبل از شروع تخمگذاری انجام می‌پذیرد.

احتیاط:

–  قبل از مصرف دمای واکسن را به دمای اتاق ( 20+ درجه سانتی‌گراد ) برسانید.

–  مطمئن شوید که تجهیزات واکسیناسیون قبل از مصرف کاملاً تمیز و استریل گردیده است.

–  بطری محتوی واکسن را قبل از مصرف کاملاً تکان دهید.

–  از تزریق داخل وریدی واکسن گالیمون 308 اجتناب گردد.

–  فقط پرندگان سالم را واکسینه نمائید.

–  واکسن را در زیرجلد ناحیه پائینی پشت گردن و یا در عضله سینه تزریق نمائید.

–  از بکار بردن سرنگ‌هائی که پیستون آنها دارای لاستیک طبیعی و یا مشتقات بوتیل می‌باشند، پرهیز نمائید.

–  در صورت تزریق تصادفی به انسان سریعاً به پزشک مراجعه نمائید.

نگهداری:

بطری‌های محتوی واکسن در برودت 2+ الی 8+ درجه سانتیگراد نگهداری شوند. از یخ زدن واکسن جلوگیری کنید.