واکسن غیر فعال روغنی به شکل امولسیون تزریقی علیه بیماری عفونی بورس و آرتریت ویروسی مرغان

ترکیب:

این واکسن شامل ویروس‌های غیر فعال شده عامل بیماری عفونی بورس و آرتریت ویروسی مرغان می‌باشد که در یک یاور روغنی محافظت می‌گردند.

موارد مصرف:

بمنظور ایجاد ایمنی فعال علیه بیماری‌های بورس عفونی و آرتریت ویروسی در گله‌های مادر و همچنین به عنوان تقویت کننده دوام ایمنی واکسن‌ها توصیه می‌گردد.

نحوة تجویز و میزان مصرف:

–  بطری واکسن را قبل از مصرف به خوبی تکان دهید.

–  به روش زیرجلدی یا عضلانی به کار رود.

–  مقدار دز مصرفی 3/0 میلی‌متر برای هر پرنده می‌باشد.

–  سن مصرف 4 – 2 هفته قبل از شروع تخمگذاری توصیه می‌گردد.

موارد احتیاط:

–  پرندگان سالم را واکسینه نمائید.

–  امکانات لازم را جهت واکسیناسیون فراهم آورید.

–  از به کار بردن سرنگ‌هایی که پیستون آنها دارای لاستیک طبیعی یا مشتقات بوتیل می‌باشند، پرهیز نمائید.

–  در صورت بروز هرگونه حادثه و تزریق تصادفی به انسان، فوراً به پزشک مراجعه گردد.

زمان پرهیز از مصرف: ندارد.

نگهداری: بطری‌های محتوی واکسن را در برودت 2+ الی 8+ درجه سانتیگراد و دور از نور نگهداری نمائید. از یخ زدن بطری‌های محتوی واکسن اجتناب گردد.