تركيبات:
با توجه به وضعيت آلودگي هر كشور و قوانين سازمان هاي مربوطه، اين واكسن به صورت مونو والان يا پلي والان عرضه مي گردد و ممكن است حاوي سروتيپ هاي مختلف ويروس تب برفكي شامل SAT3, SAT2, SAT1, Asia1, C, A, O باشد. هر دوز واكسن حاوي حداقل 3PD50 از ويروس هاي انتخاب شده است.

 
موارد مصرف:
واكسيناسيون و ايجاد ايمني فعال در گاو، بوفالو، گوسفند و بز عليه بيماري تب برفكي

 
برنامه واكسيناسيون

 

حيوان هدف

حيوانات جوان فاقد آنتي بادي مادري

حيوانات جوان داراي آنتي بادي مادري

حيوانات بالغ

گاو و بوفالو

واكسيناسيون اوليه: از 2 هفتگي به بعد

تكرار واكسيناسيون: 6 هفته بعد

تكرار واكسيناسيون: 6-4 ماه بعد

واكسيناسيون اوليه: از 4 ماهگي به بعد

تكرار واكسيناسيون: 6-4 ماه بعد

هر 6 ماه يكبار

گوسفند و بز

واكسيناسيون اوليه: از 2 هفتگي به بعد

تكرار واكسيناسيون: 6-4 ماه بعد

واكسيناسيون اوليه: از 2 ماهگي به بعد

تكرار واكسيناسيون: 6-4 ماه بعد

هر 6 ماه يكبار

 

توجه: افزايش تيتر آنتي بادي و ايمن سازي عليه بيماري تب برفكي از 10 روز بعد از واكسيناسيون آغاز مي شود. تيتر محافظ (Protective) تا 6 ماه بعد از  واكسيناسيون و در حيواناتي كه به طور منظم واكسينه مي شوند به مدت بيشتري وجود خواهد داشت.

 

 

 

مقدار و روش مصرف:
گاو و بوفالو: 2 ميلي ليتر به صورت تزريق عضلاني و يا زير جلدي در ناحيه گردن و غبغب
گوسفند و بز: 1 ميلي ليتر به صورت تزريق عضلاني و يا زيرجلدي در ناحيه گردن

 
توجه: قبل از مصرف ويال واكسن را به خوبي تكان دهيد.

 
زمان پرهيز از مصرف شير و گوشت
ندارد

 
شرايط نگهداري:
در يخچال( دمای oC 8-2) نگهداري شده و از يخ زدگي محافظت گردد.

 
بسته بندي:
ويال هاي 50، 100 و250 ميلي ليتري