واکسن زنده لیوفیلیزه شده علیه بیماری لارنگوتراکئیت عفونی طیور

ترکیب واکسن در هر دز:

حداقل ویروس لارنگوتراکئیت عفونی در هر دز 102.5  EID50 می باشد .

ویروس تخفیف حدت یافتة  PV09بکار رفته در واکسن، بر روی مایع کوریوآلانتوئیک جنین تخم‌مرغ‌هایSPF  تکثیر و سپس با ماده‌ای پایدار کننده لیوفیلیزه گردیده است.

موارد مصرف :

واکسن بیولارینگو – پی وی برای واکسیناسیون جوجه‌ها علیه بیماری لارنگوتراکئیت عفونی توصیه می‌گردد.

نحوه تجویز و میزان مصرف:

این واکسن به روش قطره چشمی توصیه شده است، درصورت تجویز به روش آشامیدنی، جوجه‌ها از سطح محافظت پائین‌تری برخوردار می‌گردند و یکنواختی در این روش کمتر از قطره چشمی می‌باشد.

واکسیناسیون در پولت‌های تخمگذار می‌بایست از 8 تا 20 هفتگی صورت پذیرد. واکسیناسیون پولت‌های جایگزین در مرغداری‌های با آلودگی بالا در دو مرحله و در سنین 7- 6  و 16 هفتگی بهترین پوشش محافظت را  ایجاد می‌کند.

روش قطره چشمی :

محافظ آلومینیومی و درب لاستیکی ویال محتوی واکسن را بردارید، مقداری از حلال را به محتویات ویال واکسن اضافه کنید. درپوش لاستیکی ویال واکسن را مجدداً در جای خود قرار دهید و بشدت تکان دهید. سپس محلول واکسن را مجدداً به داخل ویال حلال برگردانید و با باقیمانده حلال مخلوط نمائید و قطره چکان را بر روی درب ویال تعبیه و فقط یک قطره از واکسن را در یک چشم پرنده بچکانید.

واکنش‌های طبیعی مانند تورم و سرخی چشم، پلک و بافت‌های اطراف آن متعاقب مصرف واکسن مشاهده می‌شود. این واکنش‌های التهابی، ظرف مدت 5 – 3 روز محو می‌گردند.

موارد احتیاط:

1- فقط پرندگان سالم را واکسینه نمائید.

2- مصرف واکسن در پرندگانی که سن آنها کمتر از 5-4 هفته می‌باشد، توصیه نمی‌گردد.

3- از تماس پرندگانی که واکسن دریافت نموده‌اند، با پرندگان حساس (غیر واکسینه) خودداری نمائید. ویروس واکسینال در پرندگان غیر واکسینه ممکن است سبب افت تولید ‌گردد.

نگهداری:

ویال‌های واکسن را در دمای 2+ الی 8+ درجه سانتی‌گراد نگهداری نمائید.

بسته بندی:

ویال‌های 500، 1000، 2000، 2500 و 5000 دزی در جعبه‌های 10 عددی.