تعریف: واکسن زنده لیوفلیزه جهت ایمن سازی طیور در برابر بیماری گامبورو

ترکیب: یک دز واکسن شامل حداقل 50ELD6/210 از ویروس گامبورو،سویه Vineland VIBURSA CE

روش تکثیر: جنین تخم مرغ SPF

موارد مصرف: ايجاد ايمني فعال در جوجه هاي حساس در برابر بيماري گامبورو

موارد منع مصرف: پرندگانی که از نظر بالینی بیمار و یا ضعیف می‌باشند را واکسینه ننمایید.

دز و روش مصرف: تجويز يك دز براي هر پرنده به روش آشاميدني، قطره چشمي و اسپري

در جوجه‌هايي كه فاقد آنتي بادي مادري مي باشند يك نوبت واكسن در سن 10 روزگي توصيه مي‌گردد.

در جوجه‌هايي كه داراي آنتي بايد مادري مي باشند دو نوبت واكسن، يكي در سن 14-10 روزگي و ديگري در 3-2 هفته پس از واكسن نوبت اول توصيه مي‌گردد.

توجه: دور ريختن وسايل استفاده شده ، بايست به وسيله جوشاندن ، سوزاندن و يا غوطه ور كردن در مواد ضد عفوني كننده مجاز انجام گيرد.

زمان پرهیز از مصرف: 21 روز قبل از كشتار

شرایط نگهداری: در دمای0C2 تا 0C7 و دور از نور خورشید نگهداری شود. از یخ زدگی واکسن جلوگیری شود.