تعریف :واکسن زنده لیو فلیزه جهت ایمن سازی طیور  در برابر بیماری نیوکاسل

ترکیب: یک دز واکسن شامل حداقل 50EID103 از هرپس‌ویروس نیوکاسل سویه لاسوتا

روش تکثیر:جنین تخم مرغ SPF

موارد مصرف: ایجاد ایمنی فعال در برابر بیماری نیوکاسل در جوجه‌ها و پرندگان بالغ

موارد منع مصرف:پرندگانی که از نظر بالینی بیمار و یا ضعیف می باشند را واکسینه ننمایید.

از واکسن AviPro®ND LASTA  در 3 هفته اول به روش اسپری استفاده نکنید. در این مدت از سویه HB1می‌توانید استفاده کنید.

اثرات جانبی: شناخته نشده است.

تداخل دارویی: شناخته نشده است.

دز و روش مصرف: یک دز برای هر پرنده به روش آشامیدنی، قطره چشمی و اسپری مصرف گردد. پرندگان جوانتر از 2 هفته را واکسینه نکنید.

توجه:در زمان اسپری نمودن برای جلوگیری از استنشاق و آلودگی چشم از ماسک استفاده کنید.

دور ریختن وسایل استفاده شده ، بایست به وسیله جوشاندن، سوزاندن و یا غوطه ور کردن در مواد ضد عفونی کننده مجاز انجام گیرد.

زمان پرهیز از مصرف: صفر روز

شرایط نگهداری: در دمای 0C5 + تا (0C3±) و دور از نور خورشید نگهداری شود. از یخ زدگی واکسن جلوگیری شود.