تعریف : واکسن زنده لیو فلیزه جهت ایمن سازی طیور  در برابر بیماری تورم مفصل ویروسی و تنوسینوویت

ترکیب: یک دز واکسن شامل حداقل 50TCID106 از رئو‌ویروس تخفیف حدت یافته ، سویه 1133

موارد مصرف: ایجاد ایمنی فعال در جوجه‌های حساس در برابر تورم مفصل ویروسی و تنوسینوویت

موارد منع مصرف:پرندگانی که از نظر بالینی بیمار و یا ضعیف می باشند را واکسینه ننمایید.

اثرات جانبی: شناخته نشده است.

تداخل دارویی: شناخته نشده است.

دز و روش مصرف: تزریق 2/0 میلی‌لیتر از محلول آماده شده برای هر پرنده در هفته اول به صورت عضلانی با زیر پوستی

محلول سازی واکسن:دمای حلال AviPro®Dilujectبایست 0C25-0C20 باشد. با یک سرنگ استریل مقداری از مایع حلال را برداشته و وارد ویال واکسن ننمایید،

سپس واکسن حل شده را به وسیله سرنگ به داخل ظرف حلال تزریق نمایید و به شدت تکان دهید، اکنون محلول آماده تزریق می‌باشد.

واکسن بایست به صورت تازه آماده گردد و حداکثر بایست ظرف 2 ساعت مصرف گردد. واکسن محلول شده، حلال و واکسن دور از نور خورشید نگهداری شود.

دور ریختن وسایل استفاده شده ، بایست به وسیله جوشاندن، سوزاندن و یا غوطه ور کردن در مواد ضد عفونی کننده مجاز انجام گیرد.

توجه:واکسن طبیعتاً در برابر بیماری تورم مفصل ویروسی و تنوسینوویت ایمنی ایجاد می‌کند و هیچ مصونیتی در برابر عفونت های باکتریایی از قبیل استافیلوکوکسی و مایکو پلاسما ایجاد نمی‌کند.

دور ریختن وسایل استفاده شده بایست به وسیله جوشاندن ، سوزاندن و یا غوطه‌ور کردن در مواد ضدعفونی کننده مجاز انجام گیرد.

زمان پرهیز از مصرف: صفر روز

شرایط نگهداری: در دمای 0C5 + تا (0C3) و دور از نور خورشید نگهداری شود. از یخ زدگی واکسن جلوگیری شود.