تعریف : واکسن زنده لیو فلیزه جهت ایمن سازی جهت ایمن سازی جوجه‌ها در برابر بیماری نیوکاسل

ترکیب: یک دز واکسن شامل حداقل50 EID106 از ویروس نیوکاسل، سویه Clone C131

روش تکثیر: جنین تخم مرغ SPF

موارد مصرف: ایجاد ایمنی در جوجه ها در برابر بیماری نیوکاسل.

موارد منع مصرف:پرندگانی که از نظر بالیتی بیمار و یا ضعیف می باشند را واکسینه ننمایید.

واکسن در گله‌های مادر در زمان تخم‌گذاری نبایست مصرف گردد.

اثرات جانبی: ممکن است 8-4 روز پس از واکسیناسیون واکنش های خفیفی در دستگاه تنفس(عطسه، سرفه) به دلیل تکثیر ویروس در سلول های هدف مشاهده گردد.

ممکن است عفونت‌های همزمان با E.Coli, Mycoplasma, Aspergillusو ORT  عوارضی را ایجاد کند.

تداخل دارویی: هیچگونه اطلاعاتی در دسترس نمی‌باشد.

دز و روش مصرف: در مرغ های گوشتی معمولاً یک بار واکسیناسیون در سن 14 روزگی به بعد کافی است.

در مرغ‌های مادر و تخم‌گذار تکرار واکسن ضروری است حداقل 2 بار واکسیناسیون در فاصله 6-4 هفته

در مرغ‌های تخم‌گذار در دوران تولید نیز می‌توان از این واکسن استفاده کرد.

واکسن را می‌توان به روش آشامیدنی، قطره چشمی و یا اسپری استفاده کرد.

توجه:از تماس واکسن زنده با چشم خودداری کنید.

زمان پرهیز از مصرف: ندارد.

شرایط نگهداری: در دمای 0C2 + تا 0C8+ و دور از نور خورشید نگهداری شود. از یخ زدگی واکسن جلوگیری کنید.