ترکیب و توضیح: واکسن کشته رینوتراکئیت طیور که هر دوز آن حاوی حداقل 50 واحد الایزا از سویه But 1# 8544  می باشد.

 

 

موارد مصرف :جهت ایجاد ایمنی فعال در مرغان تخمگذار و مرغهای مادر ماکیان و بوقلمون برای جلوگیری از افت تولید و تلفات ناشی از عفونت با پنوموویروسها

 

 

روش مصرف: 0.5 میلی لیتر تزریق داخل عضلانی یا زیر پوستی

 

 

دوره پرهیز از مصرف:  ندارد

 

 

شرایط نگهداری:  در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد و بدور از نور نگهداری شود.

 

 

بسته بندی : بطریهای 500 میلی لیتری 1000 دوزی