ترکیب و توضیح:  واکسن زنده لیوفیلیزه علیه بیماری کم خونی عفونی جوجه ها که هر دوز آن حاوی  103TCID50 عامل کم خونی جوجه ها می باشد.

 

 

موارد مصرف: جهت ایجاد ایمنی فعال در مرغهای مادر سالم علیه بیماری کم خونی عفونی جوجه ها

 

 

روش مصرف:  پس از ترکیب کردن قرص واکسن با حلال مخصوص، 0.2 سی سی از این محلول باید بشکل داخل عضلانی یا زیر جلدی تزریق گردد.

 

 

دوره پرهیز از مصرف : ندارد

 
شرایط نگهداری: در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد و بدور از نور نگهداری شود.

 

 

بسته بندی:  ویالهای 1000 دوزی