ترکيب واکسن:
نيوپاسول 101 مرکب از مايع آلانتوئيک حاوي ويروس نيوکاسل از نوع لنتوژنيک کشته (غير فعال شده) است که پس از مخلوط شدن با ماده ياور روغنی به صورت امولسيون در آمده است. به مايع آلانتوئيک به نسبت 1:20000 ماده تيومرسال به عنوان نگهدارنده اضافه مي شود.
روغن ياور با نام  ISA 70 ساخت شرکت Seppic  فرانسه است.

 
فرمول واکسن:
مقدار مواد اصلي لازم براي ايمني زائي در هر دز بر حسب   EID50 قبل از غير فعال کردن ويروس نيوکاسل نوع لنتوژنيک (سويهV4 ) براي هر دز واکسن به ترتيبي محاسبه شده است که حداقل داراي   EID50108.5باشد.

 

موارد استفاده از واکسن نيوپاسول 101 :
نيوپاسول 101 يا واکسن ضد ويروس نيوکاسل، براي مايه کوبي جوجه هاي گوشتي، نيمچه ها، مرغهاي تخمگذار و مادر ساخته و عرضه مي شود. جوجه  ها را از سن يک روزگي مي توان مايه کوبي نمود.

نيمچه ها، مرغهاي تخمگذار و مادر را بهتر است قبل از مايه کوبي با اين واکسن با تزريق يکي از واکسن هاي زنده نيوکاسل آماده (prime) نمود.
روش واکسيناسيون و مقدار دز واکسن برای جوجه های کمتر از 7 روز 0.25 ميلي ليتر و از اين سن به بعد 0.3 ميلی ليتراست. محل تزريق در جوجه ها فقط زير پوست پشت گردن است، در نيمچه ها و مرغها به دلخواه مي توان از راه زير پوستي يا داخل عضلاني استفاده نمود.

 

هشدارها:
1-   واکنش ايمني به اين واکسن وقتي مطلوب است که پرندگان مورد تزريق سالم بوده و تحت استرس نباشند.
2-   احتمال دارد که در محل تزريق گره (Nodule) کوچکي بوجود آيد که خيلي زود برطرف مي گردد.
3-  مصرف آب و دان جوجه ها در اثر مصرف اين واکسن تغييري نمي کند. چنانچه چنين تغييري را مشاهده نموديد در پي پيدا کردن علت آن برآمده و آنرا برطرف نماييد.

 

توجه:
از قرار دادن اين واکسن در برودت زير صفر و يا در مجاورت مستقيم با يخ خودداري نمائيد. توصيه مي شود که 3 تا 4 ساعت قبل از شروع به واکسيناسيون بطری واکسن را در محيط اتاق (در درجه حرارت بين 20 تا 30 درجه) قرار دهيد.

قبل از شروع به تزريق و هر چندگاه يکبار در طول زمان تزريق بطري واکسن را  تکان دهيد. بايد حد اکثر ظرف مدت 24 ساعت تمامي واکسن به مصرف برسد، چنانچه پس از اين زمان هنوز در بطري مقداري واکسن باقي مانده باشد آنرا به روش توصيه شده از طرف سازمان هاي مربوطه از بين ببريد.

 

شرايط نگهداري:
واکسن را در دماي 2 تا 8 درجه سانتيگراد و دور از نور نگهداري نمائيد.

 

شکل واکسن:
واکسن در بطري هاي 500 ميلي ليتري  عرضه می گردد و بر حسب مقدار تزریق حاوی 1600 تا 2000 دز می باشد.