ترکیب:  هر دز از واکسن شامل log105.5-6.7  EID50 ویروس زنده نیوکاسل سویة  VG/GA می‌باشد.

 

موارد مصرف: واکسن در جوجه یکروزه مصرف می‌شود و با تحریک سیستم ایمنی و ایجاد ایمنی فعال باعث کاهش مرگ و میر و علایم کلینیکی ناشی از بیماری نیوکاسل می‌گردد.
منع مصرف: ندارد.
واکنش پس از مصرف: هیچگونه واکنش عمومی و یا جراحت پس از مصرف یک دز واکسن مشاهده نشده است. در صورت مشاهده عوارض به دامپزشک خود مراجعه نمایید.
حیوان هدف: جوجه‌های یکروزه .
روش مصرف:
1- ابتدا ظرف آب مخصوص دستگاه اسپری را به اندازه کافی از آب تمیز و فاقد کلر (30-7 میلی لیتر برای هر جعبه 100 قطعه‌ای جوجه و بر اساس نوع دستگاه اسپری کننده) پر کنید.
2- هنگام ذوب شدن و بازکردن آمپول‌ها از دستکش و عینک استفاده کنید. هنگام حمل تانک ازت مایع، حداکثر احتیاط را انجام دهید.
3- از تانک ازت مایع فقط آمپولهایی که دارای نوار سبز رنگ در ناحیه سر آمپول می‌باشند استفاده گردد.
4- جهت ذوب آمپولها، از ظرف حاوی آب گرم 25 الی 30 درجه سانتیگراد استفاده شود.
5- به محض ذوب شدن کامل آمپول، سر آمپول را با احتیاط شکسته و سپس محتویات آن را بدرون یک سرنگ 10 میلی لیتری بکشید.
6- محتویات سرنگ را درون ظرف آبی که در مرحله اول آماده ساخته‌اید، وارد سازید.
7- 5 میلی لیتر از آب ظرف را مجددا وارد سرنگ کرده و بخوبی شستشو دهید و دوباره وارد ظرف آب نمایید این کار را یکی دو بار تکرار نمایید.
8- در مواردیکه از واکسن‌های Hatchpak H120  بطور توام با واکسن Hatchpak Avinew استفاده می‌گردد، لازم است موارد 3 الی 7 در خصوص واکسن Hatchpak H120 نیز اعمال گردد و در آخر واکسن را درون ظرف مخصوص اسپری که برای واکسن هچ پک اَوینیو آماده کرده بودید، وارد سازید.
9- محلول واکسن مصرفی را بمقدار مورد نیاز تهیه نموده و آنرا سریعا مصرف نمایید.
10- آمپول‌هایی که بطور اتفاقی و تصادفی  ذوب شده‌اند را معدوم نمایید. هرگز این آمپول‌ها را مجددا در تانک ازت قرار ندهید.
میزان مصرف: واکسن Hatchpak Avinew را در یکروزگی در جوجه کشی اسپری نمایید و در ادامه در فاصله بین 3-2 هفتگی از واکسن لیوفلیزه و تخفیف حدت داده شدة Avinew   به روش آشامیدنی استفاده کنید (حداقل فاصله زمانی بین دو واکسیناسیون 2 هفته در نظر گرفته شود).
روش تجویز: این واکسن جهت واکسیناسیون گروهی جوجه‌های یکروزه (داخل جعبه) در هچری توسط دستگاه اسپری با اندازه قطرات درشت بکار می‌رود. اسپری واکسن با دستگاهی صورت می‌پذیرد که قابلیت تولید قطراتی به قطر 100 میکرون  و بیشتر را دارا باشد.
اسپری واکسن از بالای سر جوجه ها صورت می‌پذیرد. قطرات واکسن در این روش مستقیما چشم‌ها را نیز آغشته می‌کند. جوجه‌ها از قطرات ریخته شده بر روی سطح کارتن و کرک‌های خود نیز برداشت می‌کنند.
جهت اجرای صحیح واکسیناسیون به روش اسپری، جوجه‌ها به صورت متراکم داخل جعبه نگهداری شده و همچنین دستگاه هواکش نیز خاموش گردد
توصیه های لازم:
– آب مورد استفاده در تهیه واکسن و سایر ابزار مصرفی عاری از مواد ضدعفونی کننده باشد.
– بدلیل اینکه گاز تبخیر شده از ازت مایع سمی بوده لذا آماده سازی واکسن می‌بایست در مکانی صورت پذیرد که دارای سیستم تهویه مناسب باشد.
– ویروس نیوکاسل می تواند موجب تورم ملتحمه چشم در انسان شود بنابراین از تماس ویروس با چشمها و مجاری تنفسی با استفاده از عینک و ماسک جلوگیری نمایید.
– هنگام ذوب و شکستن آمپول محتوی واکسن از دستکش و عینک استفاده نمایید.
– از تماس پوست با ازت مایع بلحاظ ایجاد سوختگی اجتناب کنید.
– بمنظور بحداقل رسانیدن احتمال صدمه بخود در هنگام شکستن درب آمپول‌ها آنها را در راستای بازوان خود در دست گرفته و سپس نسبت به شکستن درب آن اقدام کنید.
– پس از اتمام واکسیناسیون، لوازم و دستهای خود را با آب و صابون شستشو داده و بخوبی ضدعفونی نمایید.
زمان پرهیز از مصرف: ندارد.
احتیاط:
– از دسترس کودکان دور نگهدارید .
– واکسن را در مایع ازت (196- درجه سانتی گراد )حمل و نگهداری نمایید و سطح ازت مایع را مرتبا کنترل نمایید.
– واکسن‌های آماده شده را در دمای کمتر از 25درجه سانتی‌گراد نگهداری نمایید .
– واکسن‌های آماده شده را حداکثر ظرف مدت 2 ساعت بمصرف برسانید.
– از بکار بردن واکسن‌های تاریخ مصرف گذشته خوداری بعمل آورید.
توجه:
– ویروس واکسینال میتواند به پرندگان غیر واکسینه منتقل شود ولیکن موجب ایجاد بیماری نمی‌شود. طی آزمایشات انجام گرفته در آزمایشگاه، در ویروس واکسینال احتمال بازگشت حدت سویه وجود ندارد.
طی 5 پاساژ صورت گرفته در جوجه هیچ گونه ویژگی پاتوژنیک در ویروس واکسینال دیده نشده است.
– پرندگان سالم را واکسینه نمایید.
– این واکسن صرفا جهت واکسیناسیون جوجه‌های یکروزه در جوجه‌کشی در نظر گرفته شده و برای جوجه‌هایی با سن بیش از یک روز بکار نمی‌رود.
– ویروس واکسینال بر روی دستگاه تولید مثل پرنده اثر زیان بار ندارد.
– مصرف توام واکسن Hatchpak Avinew با دیگر واکسن‌ها بویژه برونشیت عفونی طیور  Hatchpak IB H120امکان پذیر بوده و با هم سازگار می‌باشند.
– با تجویز واکسن بمیزان 10 برابر دز هیچگونه اثر جانبی در پرنده دیده نشده است.
– هیچگونه اطلاعاتی در مورد اثربخشی و بی ضرری مصرف همزمان      Hatchpak Avinew  با سایر واکسن‌ها بجز واکسن برونشیت عفونی Hatchpak IB H120  و واکسن نوترکیب HVT+IBD در دست نیست لذا توصیه می‌گردد فاصله زمانی لازم با سایر واکسن‌ها رعایت گردد.
– آمپول‌های خالی واکسن را با جوشانیدن، سوزاندن، ضدعفونی کردن و یا برطبق مقررات ملی در هر کشور معدوم نمایید.
بسته بندی:
آمپولهای 10.000 دزی و  15،000 دزی