واکسن غیر فعال روغنی به شکل امولسیون تزریقی گالیمون 407 علیه بیماری‌های نیوکاسل، برونشیت عفونی، سندرم افت تولید (EDS 76)و رینوتراکئیت مرغان

ترکیب:

این واکسن شامل ویروس‌های غیر فعال شده بیماری نیوکاسل+ برونشیت عفونی+ سندرم افت تولید (Adenoviros – EDS 76)و رینوتراکئیت مرغان می‌باشد که در یک ماده نگهدارنده با یاور روغنی محافظت می‌گردد.

موارد مصرف:

–  ایجاد ایمنی فعال در گله‌های مادر علیه بیماری نیوکاسل، برونشیت عفونی، سندرم افت تولید و رینوتراکئیت مرغان

–  گالیمون 407 به عنوان یک تقویت کننده سیستم ایمنی نیز به کار می‌رود.

نحوه تجویز و میزان مصرف:

–  بطری محتوی واکسن را قبل از مصرف کاملاً تکان دهید.

–  به روش زیرجلدی یا داخل عضلانی مصرف شود.

–  به ازاء هر پرنده 0/3 میلی‌لیتر مصرف گردد.

–  واکسن در مرغان مادر و تخمگذار 4 – 2 هفته قبل از شروع تخمگذاری مصرف می‌گردد.

احتیاط:

–  واکسن را در گله‌های سالم به مصرف برسانید.

–  امکانات لازم را جهت واکسیناسیون فراهم آورید.

–  از به کار بردن سرنگ‌هایی که پیستون آنها دارای لاستیک طبیعی یا مشتقات بوتیل می‌باشند، پرهیز نمائید.

–  در صورت بروز هرگونه حادثه تزریق تصادفی به انسان، فوراً به پزشک مراجعه گردد.

زمان پرهیز از مصرف: ندارد

نگهداری: بطری‌های محتوی واکسن را در برودت 2+ الی 8+ درجه سانتیگراد و دور از نور نگهداری نمائید. از یخ زدن بطری‌های محتوی واکسن اجتناب نمایید.