واکسن شش گانه سگ در دو ویال جداگانه تهیه و در یک بسته‌بندی عرضه می‌گردد.

–  ویال لیوفیلیزه حاوی ویروس‌های زنده و تخفیف حدت یافته دیستمپر ، آدنو ویروس، پاروُ‌ویروس، پارا‌آنفلوانزا تیپ II

–  حلال واکسن حاوی باکتری‌های غیرفعال لپتوسپیرا کانیکولا و لپتوسپیرا ایکتروهموراژیه

ترکیب:هر دز واکسن حاوی

* ویال لئوفیلیزه

Attenuated Distemper Virus at least………….…….104 CCID50

Attenuated Canine Adenovirus (CAV2)at least……102.5 CCID50

Attenuated Parvovirus at least……….…………..…104.9 CCID50

Attenuated Parainfluenza Type 2 Virus at least…….104.7 CCID50

* ویال حلال

Inactivated Leptospira canicola

Inactivated Leptospira ichterohaemorragiae

موارد مصرف:

این واکسن ایجاد ایمنی علیه بیماریی دیستمپر، آدنوویروس، پاروُ‌ویروس، پارا‌آنفلوانزای تیپ IIو همچنین بیماری لپتوسپیروز ناشی از لپتوسپیرا کانیکولا و لپتوسپیرا ایکتروهموراژیه می‌نماید.

نحوه تجویز و میزان مصرف:

این واکسن بعد از مخلوط کردن بصورت زیرجلدی به میزان 1 میلی‌لیتر بر اساس برنامه‌ زیر تجویز می‌شود:

–  واکسیناسیون اولیه: اولین واکسن در سن 7 هفتگی تزریق می‌شود.

–  دومین واکسیناسیون: 3 الی 5 هفته بعد از واکسن اول(از 12 هفتگی به بعد) تزریق می‌گردد.

–  واکسن یادآور برای جلوگیری از بیماری لپتوسپیروز سالانه توصیه می‌گردد. در شرایط آلودگی شدید محیط با باکتری لپتوسپیرا، تزریق واکسن یادآور هر 6 ماه یکبار توصیه می‌شود.

موارد احتیاط:

–  بعد از آماده‌سازی واکسن، سریعاً مصرف شود.

–  از وسایل تمیز و استریل برای تزریق استفاده نمائید.

–  فقط حیوانات سالم را واکسینه کنید. 10 روز قبل از تزریق واکسن، نسبت به درمان آلودگی انگلی اقدام نمائید.

–  پس از واکسیناسیون تا حصول ایمنی کامل، از انجام فعالیت بدنی سخت توسط حیوان جلوگیری شود.

عوارض جانبی: واکسیناسیون ممکن است باعث ایجاد واکنش ازدیاد حساسیت گردد، در این صورت نسبت به درمان علامتی اقدام نمائید.

دوره پرهیز از مصرف:ندارد.

نگهداری:واکسن را در دمای 8+ تا 2+ دور از نور نگهداری نمائید. از یخ زدن واکسن جلوگیری شود.