واکسن زنده لیوفیلیزه علیه بیماری گامبورو
واکسن زنده تخفیف حدت یافته، جهت ایمنی‌زائی فعال طیور در مقابل بیماری بورس عفونی
 ترکیب و توضیح: این واکسن حاوی ویروس تخفیف حدت یافته از سویهLIBDV، تهیه شده در کشت سلولی و لیوفیلیزه می‌باشد.
 موارد مصرف: جهت ایمنی‌زایی فعال گله‌های سالم طیور در مقابل بیماری گامبورو
دوز و نحوه مصرف: از طریق آب آشامیدنی
گله گوشتی:
– زمان واکسیناسیون در جوجه‌های گوشتی بسته به سطح آنتی‌بادی‌های مادری بین سنین 21-14 روزگی است.
–  در شرایط عدم یکنواختی در آنتی بادی مادری، یک نوبت واکسیناسیون اولیه بین سنین 14-7 روزگی توصیه می‌شود.
– توصیه می شود با اندازه‌گیری سطح آنتی‌بادی مادری، زمان دقیق واکسیناسیون تعیین گردد.
پولت‌ها:
– پولت‌ها باید دو نوبت واکسیناسیون بین سنین 28-20 روزگی و با در نظر گرفتن یک فاصله زمانی 6 روزه دریافت کنند.
–  در شرایط عدم یکنواختی در آنتی بادی مادری، یک نوبت واکسیناسیون اولیه بین سنین 16-14 روزگی توصیه می‌شود.
– توصیه می شود با اندازه‌گیری سطح آنتی‌بادی مادری، زمان دقیق واکسیناسیون تعیین گردد.
 روش آب آشامیدنی:
– حضور هر ماده‌ای در آب مثل کلرین، فلوئورین، آهن و سایر عناصر بر ویروس واکسن اثر منفی دارد.
بنابراین توصیه می‌شود قبل از اضافه نمودن واکسن از 2/5 گرم پودر شیر خشک بدون چربی یا 15 میلی‌گرم تیوسولفات سدیم به ازای هر لیتر آب و یا یک عدد قرصCevamune برای هر 100 لیتر آب استفاده گردد.
– در کلیه مراحل آماده‌سازی و توزیع واکسن تنها از وسایل پلاستیکی استفاده کنید.
– توصیه می‌شود واکسن در مواقع خنک مثل صبح زود استفاده شود.
– جهت توزیع یکسان و ایمنی‌زایی هماهنگ، بسته به سن پرنده و شرایط آب و هوایی منطقه یک‌دوره محرومیت از آب به‌طور متوسط 1/5 ساعت در نظر بگیرید.
– از آب حاوی مواد ضدعفونی‌کننده 48 ساعت قبل و 24 ساعت بعد از واکسیناسیون استفاده نکنید.
– پاکسازی ظروف آبخوری قبل از واکسیناسیون با استفاده از یک اسفنج خیس و عاری از هرگونه ماده ضدعفونی‌کننده و دترجنت انجام شود.
– واکسن بعد از حل شدن در آب تمیز و در درجه حرارت محیط قابل استفاده می‌باشد.
– حجم مورد نیاز آب برای واکسیناسیون بسته به شرایط آب و هوایی منطقه، تقریبا برابر با آب مصرفی گله در طول 2 ساعت است.
– حداقل آب مورد نیاز جهت واکسیناسیون 1000 پرنده در سن 12-10 روزگی 10 لیتر، در سن 18-13 روزگی 15 لیتر و در سن 36-19 روزگی بین 25 تا 30 لیتر می‌باشد.
– به منظور عدم تماس واکسن حل نشده با هوا ویال واکسن را در داخل ظرف تهیه واکسن و در زیر سطح آب باز کنید.
– محلول واکسن باید به سرعت توزیع گردد. توصیه می‌شود تعداد آبخوری‌ها را زیادتر کرده و با حرکت آهسته در سالن، طیور را به سمت آبخوری‌ها هدایت کنید.
– قبل از تمام شدن محلول واکسن، آب خالص را در اختیار طیور قرار ندهید.
– ماده آبی رنگ موجود در واکسن‌هایCEVA به منظور کنترل بهتر توزیع محلول واکسن در نظر گرفته شده است.
* توجه:
ایمنی فوق تنها در طیور سالم و خوب رشد یافته حاصل می‌شود.
تمام طیور باید طبق دستورالعمل مذکور و هم‌زمان واکسن را دریافت دارند.
تنها مقدار واکسن مورد نیاز را مخلوط و سپس به سرعت توزیع کنید زیرا ویال واکسن بعد از باز شدن باید به‌طور کامل مصرف شود.
مقدار واکسن را بیشتر از دوز پیشنهادی مصرف نکنید.
تمام ویال‌های خالی و مقادیر مصرف نشده را در آتش بسوزانید.
 احتیاط: این واکسن را با واکسن‌های دیگر مخلوط نکنید.
 عوارض جانبی: ندارد.
شرایط نگهداری: در دمای 8-2 درجه سانتیگراد و به دور از نور خورشید نگه‌داری شود.
 نگه‌داری نامناسب ممکن است باعث از بین رفتن توانایی واکسن شود.
 بسته بندی: جعبه های حاوی ویال‌های 1000 و 2500 دوزی