تعریف :واکسن زنده لیو فلیزه جهت ایمن سازی طیور  در برابر بیماری نیوکاسل

ترکیب: یک دز واکسن شامل حداقل 50EID103 از هرپس‌ویروس نیوکاسل سویه HB1

روش تکثیر:جنین تخم مرغ SPF

موارد مصرف: ایجاد ایمنی فعال در جوجه‌ها در برابر بیماری نیوکاسل

موارد منع مصرف:پرندگانی که از نظر بالینی بیمار و یا ضعیف می باشند را واکسینه ننمایید.

از اسپری نمودن واکسن در گله‌های آلوده با مایکوپلاسما گالی سپتیکم خودداری کنید.

اثرات جانبی: ممکن است واکسیناسیون در گله های در حال تخم‌گذاری منجر به کاهش جزیی و زودگذر در تولید شود.

تداخل دارویی: شناخته نشده است.

دز و روش مصرف: تجویز یک دز برای هر پرنده کافی بوده و واکسن را می‌توان از یک روزگی به روش آشامیدنی، قطره چشمی و اسپری استفاده نمود.

توجه:در زمان اسپری نمودن برای جلوگیری از استنشاق و آلودگی چشم از ماسک استفاده کنید.

دور ریختن وسایل استفاده شده ، بایست به وسیله جوشاندن، سوزاندن و یا غوطه ور کردن در مواد ضد عفونی کننده مجاز انجام گیرد.

زمان پرهیز از مصرف: صفر روز

شرایط نگهداری: در دمای 0C5 + تا (0C3±) و دور از نور خورشید نگهداری شود. از یخ زدگی واکسن جلوگیری کنید.