تعریف: واکسن زنده لیوفلیزه جهت ایمن سازی جوجه‌های یک روزه در برابر بیماری گامبورو

ترکیب: یک دز واکسن شامل حداقل 50EID103 از ‌ویروس گامبورو، سویه LC75

روش تکثیر: جنین تخم مرغ SPF

موارد مصرف: ایجاد ایمنی فعال در جوجه هاي حساس در برابر بيماري گامبورو

موارد منع مصرف:پرندگاني كه از نظر باليني بيمار و يا ضعيف مي باشند را واكسينه ننماييد.

اثرات جانبی: شناخته نشده است.

تداخل دارویی: شناخته نشده است.

دز و روش مصرف: تجويز يك دز براي هر پرنده به روش آشاميدني ، قطره چشمي و اسپري

پرندگان زير 7 روز را واكسينه ننماييد.

گوشتي: در جوجه هاي فاقد آنتي بادي مادري از سن 7 روزگي

در جوجه هاي داراي آنتي بادي مادري از سن 14 روزگي

تخمگذار و مادر: در جوجه‌هاي فاقد آنتي بادي مادري از سن 7 روزگي

در جوجه هاي داراي آنتي بادي مادري از سن 4-3 هفتگي

توجه:دور ریختن وسایل استفاده شده بایست به وسیله جوشاندن سوزاندن و یا غوطه ور کردن در موارد ضد عفونی کننده مجاز انجام گیرد.

زمان پرهیز از مصرف: صفر روز

شرایط نگهداری: در دمای 0C5 + تا (0C3±) و دور از نور خورشید نگهداری شود. از يخ‌زدگي واكسن جلوگيري شود.