تعریف : واکسن زنده لیو فلیزه جهت ایمن سازی طیور  در برابر بیماری کم خونی عفونی جوجه (CIA)

ترکیب: یک دز واکسن شامل حداقل 50TCID10 از ‌ویروسCIA  سویه CUX-1

موارد مصرف: ایجاد ایمنی فعال در مرغ‌های مادر در برابر بیماری کم خونی عفونی جوجه

موارد منع مصرف:پرندگانی که از نظر بالینی بیمار و یا ضعیف می باشند را واکسینه ننمایید.

پرندگان کوچکتر از 8 هفته را واکسینه ننماید.

حداکثر تا 6 هفته قبل از شروع تخمگذاری می توانید از واکسن استفاده کنید.

تخم‌مرغ‌هایی که کمتر از 6 هفته از واکسیناسیون گله مادر آن می‌گذرد، برای جوجه کشی نبایست استفاده گردد.

اثرات جانبی: شناخته نشده است.

تداخل دارویی: شناخته نشده است.

دز و روش مصرف: تجویز یک دوز برای هر پرنده به روش آشامیدنی کافی بوده و پرنده های جوانتر از 8 هفته را واکسینه نکنید.

توجه:دورریختن وسایل استفاده شده ، بایست به وسیله جوشاندن ، سوزاندن و یا غوطه ور کردن

در مواد ضد عفونی کننده مجاز انجام گیرد.

زمان پرهیز از مصرف: صفر روز

شرایط نگهداری:در دمای 0C5 + تا (0C3±)  و دور از نور خورشید نگهداری شود. از یخ زدگی واکسن جلوگیری شود.