تانن چیست ؟ تانن های قابل هیدرولیز یا Hydrolysable tannin و تانن های متراکم یا Condensed tannin چه اختلافی با همدیگر دارند؟ آیا تانن ها جزو مواد ضد تغذیه ای به حساب می آیند؟ با مجله کشاورز زاگرس همراه شده و این مقاله ارزشمند را که به زبان ساده نگاشته شده است مطالعه بفرمایید. این مقاله در چندین بخش منتشر خواهد شد که شما بخش اول آن را مطالعه می کنید.

تانن ها ترکیبات پلی فنولیک می باشند که از نظر وزن مولکولی و ساختار مولکولی متفاوت هستند به طوری که وزن مولکولی این ترکیبات بین ۵۰۰ تا ۳۰۰۰ دالتون متغیر می باشد.. متاسفانه این دسته از ترکیبات آلی از دیدگاه بیوشیمی به خوبی تعریف نشده اند اما میتوان گفت که تانن ها توانایی اتصال با پروتیین ها در محیط آبی را دارا می باشند. به عبارت بهتر این مواد توانایی اتصال یا کمپلکس با پروتیین ها، یون های فلزی ، اسیدهای آمینه و پلی ساکاریدها را دارند که این تمایل در مورد پروتیین ها بیشتر می باشد.
تقسیم بندی تانن ها

این ترکیبات با توجه به تفاوت های ساختاری و تعداد واحدهای فنولیک به دو گروه قابل هیدرولیز و متراکم تقسیم شده اند. تانن های قابل هیدرولیز  اغلب استر اسید گالیک  (گالوتانن ها) و الاجیک اسید (الاجی تانن ها) هستند که در حضور اسید و یا آنزیم ها به واحدهای مونومری هیدورلیز می شوند و این در حالی است که تانن های متراکم پروآنتوسیانیدین های پلی مریک می باشند.

هر آنچه باید در مورد تانن بدانید

مروری بر تاثیر تانن ها در دام های نشخوارکننده

مصرف تانن ها می تواند اثرات مثبت و یا مضری را برای حیوان داشته باشد که بروز این اثرات بستگی به غلظت این دسته از ترکیبات در جیره ، گونه حیوان، وضعیت فیزیولوژیکی و همچنین سایر ترکیبات موجود در جیره دارد.  به عنوان مثال مشاهده شده است که زمانی که جیره حیوانات غنی از گیاهی بنام “حساسه” یا Calliandra calothyrsus باشد در آن صورت تانن های موجود در ان منجر به کاهش شدید جمعیت باکتری های رومینوکوکوس و فیبروباکتر می گردند و این در حالی است که جمعیت قارچی، پروتوزوئرها و باکتری های پروتئولیتیک کمتر تحت تاثیر جیره فوق قرار می گیرند. همچنین در پژوهشی دیگر که توسط سوتوهی و همکاران انجام شد ، مشخص گردید که تعداد کل باکتری های موجود در شکمبه بزها زمانی که از گیاهان غنی از تانن استفاده کردند کاهش پیدا کردکه این کاهش متناسب با سطح گیاهان تانن دار در جیره بود. همچینن نشان داده شده است که تانن های متراکم موجود در شبدر فعالیت آنزیم پروتئاز در “بوتیری ویبریو فیبروسالونت” و “استرپتوکوکوس بویس” را مهار می کند.  همچنین تانن ها احتمالا باعث کاهش اتصال میکروب ها به اجزای غذایی شده که این امر منجر به کاهش تولید گاز آزمایشگاهی میگردد. البته لازم به توضیح است که تانن ها خالص استخراج شده از برگ های درختان مختلف در غلظت های یکسان منجر به اثرات متفاوتی در نرخ گاز تولیدی می گردند. به عنوان مثال، تانن چوب سماق (Quebracho) که یک تانن متراکم می باشد. نسبت به اسید تانیک (تانن قابل هیدرولیز) دارای اثرات بیشتری بوده است که همین امر نشان دهنده لزوم مطالعات بیشتر در مورد رابطه ساختمان تانن و مقدار فعالیت آنها می باشد.