مطمئن شوید که گاوها تا پس از شکم دوم سوددهی دارند، زیرا تاثیر اقتصادی مثبتی روی بازگشت سرمایه دامداری خواهند داشت. تعمقی که پشت این جمله وجود دارد، این است که هزینه های پرورش و هزینه های پرورش و هزینه های ثابت و متغیر پس از شکم سوم و بیشتر سرشکن می شود. طول عمر اقتصادی به عنوان توانایی یک گاو در تاخیر حذف غیراختیاری یا تا ۴۸ ماه در گله باقی ماندن تعریف می شود، بنابراین طول عمر اقتصادی به تعداد شیردهی هایی که یک گاو به اتمام می رساند یا انتظار می رود تا پیش از حذف به پایان برساند، گفته می شود.

مزایای اقتصادی باقی ماندن یک گاو سود ده به مدت طولانی به طور آشکاری بر روی نسبت قیمت مواد خوراکی به قیمت شیر در طی زندگی تولیدی گاو تاثیر می گذارد. افزایش طول عمر اقتصادی، تاثیر اقتصادی مثبتی به هنگام کاهش نسبت قیمت مواد خوراکی به قیمت شیر دارد. از نظر اقتصادی اگر تولید شیر گاوی در سطح پذیرفته شده ای باشد و قیمت گوشت نیز ارزان بماند، گاو نباید حذف شود.

افزایش طول عمر اقتصادی به گاودار اجازه می دهد که روی حذف های اختیاری به علت عملکرد تولید مثلی کمتر تمرکز کرده و تعداد تلیسه های جایگزین مورد نیاز در هر سال را کاهش دهد.

تاثیر ژنتیک بر طول عمر اقتصادی

تناسب اندام، بخشی مهم از تصمیمات گرفته شده درباره انتخاب در گله های شیری است. برای این که بهره وری افزایش طول عمر اقتصادی باید هدف اصلی انتخاب های ژنتیکی باشد. اهمیت اقتصادی یک صفت، نخست در وراثت پذیری آن و دوم در میزان ارتباطی است که این صفت با دیگر صفت های لحاظ شده در برنامه ژنتیکی دارد.نویسندگان متعددی به چگونگی تاثیر صفت های مختلف بر احتمال بقاء گاو در گله توجه کرده اند.

ویژگی های سم دارای تاثیرات مهم اقتصادی است؛ یعنی می تواند به طور مستقیم باعث افزایش هزینه های درمان سم و به طور غیرمستقیم یاعث کاهش تولید شیر،کاهش باروری، حذف زودتر و کاهش طول عمر دام در گله شود. افزایش بیشتر زاویه های سم و کوتاه تر شدن طول سم با افزایش روزهای باز و نرخ بقاء در گله در ارتباط است.

عمق پستان و استقرار سر پستانک ها با طول عمر اقتصادی در ارتباط هستند. جدا از میزان تولید، ارتفاع اتصال پشتی پستان، اتصال جلویی پستان، استقرار سر پستانک ها، کیفیت استخوان و قد، در سالم ماندن گاو در گله بیشترین تاثیر را دارند. گاوهایی با اتصالات پستانی قوی، کمتر احتمال حذف دارند. در ضمن گاوهایی که سر پستانک های جلویی آنها مرکزی هستند، نسبت ه آنهایی که سر پستانک های داخلی و خارجی دارند، شانس بقاء بیشتری دارند.

راه های افزایش طول عمر اقتصادی گاو

طول عمر اقتصادی وراثت پذیر یا خیر؟

بر اساس ( ۲۰۰۰ ) AIPL–USDA تخمین انتقال صفت ها ( PTA ) برای طول اقتصادی ۰۹,۰ است. در صورتی که تخمین انتقال صفت ها برای اندازه بدن ۴,۰ است؛ در نتیجه برای بقاء یک گاو در گله، مدیریت از ژنتیک مهمتر است.

جنبه های محیطی موثر بر طول عمر اقتصادی

اگر چه هدف حفظ طولانی مدت، تولید شیر گاو است ولی تشخیص و حذف گاوهای بی بهره، یک لزوم است. دلیل های اصلی حذف گاوها در ۱۳ گله داکوتای غربی در شکل (۱) نشان داده شده است.

اگر چه گاوها به علت مرگ، تولید کم ( غیرمرتبط با مدیریت ) و فروش برای مقاصد گاوداری که دامداران هیچ گونه کنترلی روی آن ندارند، از دست می روند ولی این حذف ها تقریبا ۳۵ درصد از کل حذف گاوها را تشکیل می دهند. از دیدگاه مدیریتی، احتمالا هنوز ۶۵ درصد از دلیل های حذف به علت مداخله های درمانی است. اگر عوامل مدیریتی با تاثیرات زیاد روی دست و پا، تولیدمثل و ورم پستان شناسایی شده و به طور صحیحی اندازه گیری شوند، طول عمر اقتصادی بهبود خواهد یافت.

عامل های مدیریتی و راه حل های ممکن

جایگاه

آسایش گاو در افزایش طول عمر اقتصادی، بیشترین اهمیت را دارد. طراحی و نگه داری ضعیف استال ها باعث می شود که گاو به اندازه لازم استراحت ( به حالت دراز کشیده ۱۲ ساعت در روز ) نکند.

راهروهایی که بسیار لغزنده، زبر یا به علت زهاب مدفوع مرطوب هستند، گاوها را مستعد لنگش می کنند. سندرم التهاب سم با لامینایتیس، جداشدگی خط سفید و زخم پاشنه مشخص و شناخته می شود.

بیماری سم،پرهزینه ترین بیماری صنعت گاو شیری است. این بیماری می تواند به طور مستقیم ( درمان ) یا غیرمستقیم ( هزینه های ناشی از کاهش عملکرد تولید مثل، کاهش تولید یا حذف زودرس گاوها ) هزینه های دامداری را افزایش دهد. کارهای انجام شده در دانشگاه میشیگان نشان می دهد که اگر گاوها وارد گروه گاوهای لنگشی شوند، هشت مرتبه بیشتر احتمال حذف دارند.

خوراک

مهمترین عامل سلامت و زندگی تولیدی یک گاو، غذای مناسب است. باید نظارتیدقیق بر برنامه خوراک دهی از تولد تا پایان زندگی تولیدی گاو داشته باشید. بیشتر بیماری ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم در ارتباط با تغذیه ناکافی مواد مغذی بر دام عارض می شوند. سخت زایی، جفت ماندگی، متریت و دام پستان به طور مستقیم یا غیرمستقیم با کیفیت مواد خوراکی در ارتباط هستند. اختلال های تغذیه ای مانند: هیپوکلسیمی، کبد چرب، کتوز، جا به جایی شیردان، اسیدوز و لنگش ممکن است نتیجه مواد مغذی ناکافی جیره باشند. ناکافی بودن میزان فیبر موثر در جیره می تواند نتیجه کم بودن نسبت علوفه به کنسانتره، مقادیر متفاوت تخمیر غلات یا اندازه ذرات باشد.

اگر چه همه این مواد مغذی به طور فرضی شناسایی و تامین می شوند ولی نحوه ترکیب آنها، انتقال مواد مغذی و انتخاب مواد غذایی به وسیله گاو می تواند باعث ایجاد مشکلاتی دور از انتظار در سلامت گاو شود.

بعضی از روش های کنترل جیره شامل: کنترل میزان نشخوار دام، ثبت تغییرات مصرف ماده خشک و کنترل قوام کودو وجود مواد هضم نشده در آن است. اگر گاوداران صبر کنند تا تغییرات ترکیب شیر را مشاهده کنند، ممکن است برای پیشگیری از این مشکلات، خیلی دیر شده باشد.

آب و هوا

همواره به یاد داشته باشید که تغییرات دما در پایان فصول بر نیازهای غذایی تاثیر می گذارد. تعدیلات جیره و مدیریت باید با این تغییرات هماهنگ باشد. اگر گاوداران در این کار کوتاهی کنند،سلامتی، تولید جاری شیر و تولید مثل دام ها ممکن است تحت تاثیر قرار بگیرد و در نهایت گاوها زود هنگام از گله حذف شوند.

اصول کلی دوشیدن و مدیریت

ورم پستان،احتمالا یکی از عمده ترین علت های کاهش تولید شیر و حذف گاوها ست. به طور کلی تولید شیر با ورم پستان بالینی در گاوهای شکم اول،۲۷۷ کیلوگرم و در گاوهای شکم دوم و بیشتر، ۴۵۴ کیلوگرم کاهش می یابد. نرخ حذف سالیانه ناشی از ورم پستان می تواند تا بیش از ۳۵ درصد گله باشد. عملیات ساده مدیریتی مانند: در آخر دوشیدن گاوهای دارای ورم پستان، می تواند تاثیر زیادی بر طول عمر اقتصادی گاوها داشته باشد. با دستورالعمل هایی که از سوی مجمع ملی ورم پستان ( NMC ) ارائه شده، می توان طول عمر اقتصادی گاو را افزایش داد، از جمله:

-گاوهایی که بیش از ۲۰ درصد کمتر از متوسط گله تولید دارند را حذف کنید.

-گاوهای شکم اولی کهبیش از ۳۰ درصد کمتر از متوسط گله تولید دارند را حذف کنید.

-گاوهایی با ورم پستان بالینی و مزمن را حذف کنید.

-گوساله های گاوهای کم تولید را بفروشید.

اگر چه بعضی از این دستورالعمل ها ممکن است در آغاز نشان دهنده کاهش طول عمر اقتصادی باشد ولی در صورت دقت، عکس آن صحت دارد. بر اساس گفته مجمع ملی ورم پستان، عملی ترین راه از بین بردن عفونت های حاد، حذف گاوها ست. نگه داری گاوهایی که بطور دائم دارای شمار سلول های بدنی زیاد هستند، دارای توجیه کمی است، زیرا آنهابه عنوان منبعی از عفونت عمل می کنند و خطر مبتلا شدن گاوهای غیرعفونی گله را نیز افزایش می دهند.