در طبقه بندی جانوران که در آغاز قرن نوزدهم انجام گرفت، تمام جانورانی که دارای بدنی دراز و فاقد ضمائم واضح بودند به کرمها موسوم شدند. کرمها به یونانی Helmenthes و به لاتین Vermes نام دارند. این جانوران به علت داشتن یک انتهای قدامی یا سر که دارای اندامهای حسی است و به قصد برخورد و روبروشدن با محیط بطرف جلو حرکت می کند و یک انتهای خلفی یا دم ، با اسفنجها ، مرجانها و شانه داران اختلاف و تمایز دارند.

این جانوران می توانند روی سطح شکمی که رو به پایین و در برابر زمین واقع است گردش کنند و یا بی حرکت بمانند. کرمها تقارن دو جانبی دارند. عده ای از آنها زندگی آزاد داشته و محل زندگیشان متفاوت است و عده ای دیگر زندگی انگلی دارند و در بدن گیاهان ، جانوران و حتی انسان به سر می برند و اغلب مولد امراض خطرناکی برای آنها هستند.
کرمهای پهن

پست ترین کرمها ، کرمهای پهن یا پلات هلمنت ها می باشند که بدنهای نازک و نرم دارند. عده کمی از آنها آزادند و بیشتر آنها به حالت انگل هستند. این کرمها از ۳ رده تورکیان ، بادکشداران ، و نواریان تشکیل شده اند.

رده تورکیان
رده تورکیان یا کرمهای پهن آزادانه اکثرا در آب شیرین یا شور و یا جاهای مرطوب به سر می برند. پلانارین ها جز این رده هستند، که در آبهای سرد و دایمی به کنده ها و تیرهای معلق در آب آویزانند و از نور فراری هستند. این کرمها هرمافرودیت هستند، یعنی هر دو دستگاه نر و ماده را دارا هستند. بدنشان فاقد کوتیکول است.

رده بادکشداران
رده بادکشداران یا کپلکها که انگلهای داخلی یا خارجی هستند، بدنشان از کوتیکول پوشیده شده است. فاقد قطعه یا بند هستند. این جانوران دارای بادکشها و قلابهایی برای چسبیدن به بدن میزبان هستند. دارای مرحله لاروی و بلوغ هستند و مرحله لاروی را معمولا در بدن یک نرم تن شکمپا به سر می برند. تعداد تخمهایی که تولید می کنند، فوق العاده زیاد است. فاسیولاهپاتیکا کرم معمولی کبد گوسفند) است که در مرحله بلوغ در مجاری صفراوی به سر می برد.

رده نواریان
رده نواریان یا کرمهای نواری انگلهای داخلی می باشند که در روده مهره داران به سر می برند. این جانوران ، بدنی پهن و نواری شکل دارند و بدن آنها از قطعات زیاد یا بندهای کوتاه زیاد تشکیل یافته است. از کوتیکول پوشیده شده اند. اینها دهان و لوله گوارش ندارند و مواد غذایی) از دیواره بدنشان جذب می گردد. قسمت جلوی بدن یا سر آنها اسکولکس نام دارد. کرمهای کدو نام دیگر نواریان می باشد.
کرمهای لوله ای شکل

بدن آنها بدون تقسیم است. دارای بدنی باریک و استوانه ای ، همراه با کوتیکول مقاوم و یک لوله هاضمه کامل و دایمی می باشند. این جانوران در میان جانوران پریاخته از حیث تعداد بعد از حشرات شاید مقام دوم را داشته باشند. جنسهای نر و ماده آنها معمولا از هم جدا می باشند و جنس نر کوچک تر از ماده است. نمونه بارز کرمهای لوله ای ، کرم آسکاریس می باشد.

کرم آسکاریس
کرم آسکاریس یا کرم روده انسان و خوک دارای بدن لوله ای و باریک است و در هر دو انتها نازک می شود. پوشش بدن از کوتیکول صاف و سخت و مدوری است که دارای خطوط کوچک می باشد. چهار خط طولی سفیدرنگ در طول بدن امتداد می یابد. دهانش دارای سه لب است. این کرم انگلی است که در روده میزبانش زندگی می کند. کرمهای نر و ماده نیز در داخل روده میزبان جفتگیری می کنند.

آشنایی با انواع کرم های جانوری

کرم حلقوی
بدن آنها مرکب از بسیاری قطعات حلقه ای شکل ، همانند و یا قطعه می باشد. داشتن قطعات مشابه ، معمولا هم در شکل خارجی و هم در ساختمان داخلی از قبیل عضلات ، اعصاب و اندامهای گردش خون ، وازنش و تولید مثل نمایان است. کرمهای حلقوی شامل رده کم تاران ، رده پرتاران و رده زالوها می باشد.

رده کم تاران
کرم خاکی مثالی از این رده است. بدن این کرم استوانه ای دراز و بطور واضح در دو انتها نازک و باریک است. سر مشخص و متمایزی در حیوان وجود ندارد. بدن یک کرم بالغ به ۸۰ تا ۱۰۰ قطعه حلقه ای شکل تقسیم شده است. دهان کرم در حلقه اول است. روی حلقه های ۳۱ تا ۳۷ برآمدگی غده ای واضحی به نام کمربند تناسلی دیده می شود. در هر حلقه به جز اولی و آخری چهار جفت تار مو مانند کوچک (ابریشم) وجود دارد. تارها در موقعی که کرم در سوراخش قرار دارد و یا روی زمین حرکت می کند، مانند گیره یا میخ عمل می نماید.

رده پرتاران
رده پرتاران ، حلقویانی هستند که در طول سواحل فراوان هستند. دارای سر متمایز بوده و در هر حلقه یک جفت پانمای جانبی وجود دارد. جنسهای نر و ماده معمولا از هم مجزا هستند. نرئیس یا کرم صدفی نمونه این رده است. این کرم هنگام روز زیر سنگها یا در یک سوراخ موقتی در حالی که فقط سرش بیرون است، مخفی می شود. شب از پناهگاه بیرون آمده روی شن می خزد و به اطراف شنا می کند. در ناحیه سر ۴ جفت شاخک پیش دهانی در پشت دارد. اینها اندامهای حسی جانورند. در یک طرف هر حلقه بدنی یک پانمای پهن وجود دارد. دارای دستگاه گردش خون هستند. پلاسمای خون قرمز و حاوی هموگلوبین محلول و گلبولهای بی رنگ است.

رده زالوها
زالوها کرمهای آبزی و یا گاهی خاکزی دارای عادات شکاری یا انگلی هستند و در آنها بادکشهای بزرگ انتهایی به منظور حرکت و چسبیدن وجود دارد. بدن زالو در حال بی حرکتی دراز یا تخم مرغی شکل است و اساسا از ۳۴ حلقه که بوسیله عقده های عصبی مشخص است، تشکیل می شود. بدن از کوتیکول پوشیده شده است. دستگاه عضلانی زالو کامل و پر کار و قوی است. زالو هرمافرودیت است.

زالوها جانوران لاشه خوار ، شکاری یا انگلی بوده و گروهی دارای عادت خونخواری هستند. این نوع زالوی خونخوار توسط بادکش به میزبان چسبیده ، پوست آن را سوراخ و یک آنزیم ضد انعقاد به نام هیدرودین آزاد می کند و از (ون میزبان استفاده می کند. در یک وهله غذایی یک زالو می تواند چندین برابر وزن خود خون بخورد. قسمت بیشتر آب خون دفع می شود ولی قسمت غلیظ و متراکم چنین غذای کاملی به صورت مایع غلیظی باقی می ماند و به آهستگی ظرف چندین ماه گوارش می یابد.