نوعی انگل پوستی میباشد.این انگل از نوع تک یاخته ای و تاژک دار است.تفکیککردن علائم این بیماری با بیماری های پوستی دیگر تقریبا کاری مشکل است.اینبیماری بین تمامی ماهیان اکواریومی مشترک و در خانواده ی کپور ماهیان شایعتر است.در صورت عدم تشخیص و درمان به موقع ماهی تلف میشود.

علائم ماهی مبتلا:(از ابتدا)
۱_اشتهای ماهی:ماهی هنگامی که به این انگل مبتلا میشود دچار کم اشتهایی شده و یا اصلا غذا نمیخورد.بنابراین لاغر میشود.
۲_خارش تن:ماهی نقاط ابشش و پهلوی خود را به سطوح مختلف تانک میکشاند.
۳_زخم شدن تن ماهی:بهصورت واضح میتوان شاهد زخم شدن تن ماهی بود.این به خاطر کوبیدن تن به سطوحمختلف و غلبه ی انگل روی ماهی است.فلس های ماهی ممکن است بر اثر این ضرباتکنده یا باز شوند.همچنین در انتهای هر فلس حالت خونمردگی مشاهده میشود.
۴_بوجود امدن هاله ای سفید:بعد از روز های اول و دوم پس از مشاهده ی بیماری(مشاهده ی رفتار های فوق) غشای ابری شکل و پنبه ای روی سطوح زخمی بدن را فرا میگیرد.
۵_تحرک:ماهیبیمار بعد از رفتار هایی که در بالا توضیح داده شد ممکن است کم تحرک یا بیتحرک شود.و برای ساعت ها از جای خود تکان نخورد.سر ماهی به سمت بالا یاپایین خم میشود.احتمال واژگون شدن ماهی روی شن ها یا سطح اب نیز هست.گاهیهم کمر خود را به طور غیر معمول خم میکند.این کار برای خزش فلس ها روی همو رفع خارش پوست انجام میگیرد.
۶_تنفس سنگین _ترسو شدن در مراحل ابتدایی از دیگر علائم ماهی مبتلا میباشد.همچنین ماهی دم و باله های خود را جمع میکند.
این انگل از روش تقسیم دوتایی تولید مثل میکند.

انگل کاستیا Ichthyobodo Costia  چیست
روش های درمان:
روش اول: استفاده از داروي/سرا پروتازول

روش دوم :
استفاده از داروي /جي بي ال پانکتول

روش سوم : استفادهاز فرمالين ،۲ ميلي ليتر براي هر ۱۰ گالن ، پس از ۴۸ ساعت ۵۰ درصد آب راتعويض كنيد . دوز درمان را پس از ۷۲ ساعت تكرار نماييد .

روش چهارم :
استفاده از حمام نمك ، ۲۵ گرم نمك در ۲۰ ليتر آب حل كرده و ماهي را براي مدت ۲۰ تا ۳۰ دقيقه در آن حمام كنيد .

روش پنجم :استفاده از پرمنگنات پتاسيم ، غلظت ۲ ميلي گرم در ليتر استفاده مي شود .در صورت استفاده از پرمنگنات پتاسم آب بايد بنفش شود اگر كمتر از ۸ تا ۱۰ساعت آب به رنگ زرد يا قهوه اي در آمد دوز دارو را تكرار كنيد . حد اكثرسه دوره درمان با اين دارو توصيه مي شود و بايد توجه داشته باشيد غلظتدارو از ۶ ميلي گرم در ليتر بيشتر نشود .

توجه : انگل كاستا در دماي بالاتر از ۲۸ درجه سانتي گراد براي مدت زيادي دوام نميآورد . در مواقعي كه آبشش ماهي در گير است از داروهاي شيمياي نبايداستفاده كرد و بهترين گزينه اضافه كردن مقدار كمي نمك به آب آكواريوم هستتا پس از بهبود جزئي ماهي به درمان كامل مبادرت شود . استفاده از لامپ UVدر درمان اين بيماري مي تواند مؤثر باشد .