پشه خاکیها حشرات کوچکی با اندازه ۵-۲ میلیمتر و بدنی پر مو ، چشم های بزرگ و پاهای نسبتا ً بلند هستند.

پشه خاکیها دارای دگردیسی کامل بوده ، ماده ها تخم خود را در نقاط مرطوب مانند: شکاف سنگ فرشها ، شکافها و سوراخهای سطح زمین ، ريشه خارجی درختان ، شکافهای موجود در کف طویله و مرغداریها ، میان شاخ و برگ های ریخته شده قرار می دهند.

تخم ها پس از گذارندن دوره خود تبدیل به لارو می شوند و دارای ۴ مرحله لاروی می باشند که پس از طی این دوره که بستگی به شرایط محیطی دارد تبدیل به شفیره وسپس بالغ میگردند.

پشه خاکیهای بالغ را میتوان در لابلای شاخه و برگ گیاهان در سطح زمین ، لانه حیوانات ، شکافها و سوراخ های درختان ، شکاف سنگ ها ، داخل غارها و اماکن انسانی و حیوانی مشاهده نمود.

سیکل زندگی پشه خاکیها ۱۰۰- ۳۰ روز است وبستگی کامل به شرایط محیطی دارد . پشه خاکیهای نر و ماده از شیره گیاهی تغذیه میکنند ولی ماده ها برای تخمگذاری و رسیدن تخم ها بایستی خونخواری نمایند. پشه خاکیهای ماده نقاط کم مو و باز بدن را مورد گزش قرارمی دهند. میزبان این حشرات حیوانات اهلی ، سگها ، جوندگان اهلی و وحشی ، مار ، مارمولک و گاهی پرندگان می باشند۰

بيماريهای منتقله :

بیماریهای منتقله توسط پشه خاکیها را لیشما نیوز گویند۰ لیشما نیوزها در اغلب نقاط جهان وجود دارند و از بیماری های مشترک انسان و حیوانات بشمار می آیند که ممكنست به صورت ضایعات پوستی (سالک) و یا ضایعات احشائی (کالاآزار) و جلدي مخاطي تظاهر نمایند كه توسط انگل ليشما نیا ها ایجاد شوند.

انگلهای ليشمانیا در داخل سلولهای تک هسته ای بیگانه خوار جوندگان ، گوشتخواران و خزندگان رشد می کنند. انگلهای لیشمانیا توسط پشه خاکیها منتقل می شوند۰
تاثیر اسيد اگزاليك براي كنترل كنه واروآليشما نيوزجلدی = سالک

دونوع سالک وجود دارد : نوع شهری و نوع روستایی که از نظر ناقل ، تظاهرات بالینی دارای تفاوتهایی می باشند۰
۱- سالک نوع شهری – نوع خشك

الف – کانون :

تهران – قسمت های مختلف شهر که با گسترش شهرها و شهر نشینی و از بین رفتن باغها از شیوع آن کاسته شده است .شیراز ( جنوب غربی شهر) .کرمان ( محله های مختلف)مشهد ( اطراف حرم مطهر – کوه سنگی ) نیشابور ( نقاط مختلف سرچشمه ) سبزوار – قم – ساوه – اردستان – نایین

ب – ناقلين :

فلبوتوموس سرژانتي که در داخل اماکن به سر می برند این پشه در مرغداری ها ، در لانه مرغها به وفور یافت می شوند و به خون پرندگان هم علاقه زیادی دارد.

ج – مخزن بيماری :

سگ ،گاهی انسان

سیر بیماری :

پس از گزش پشه خاکی ماده آلوده و گذشت ۸-۲ ماه در محل گزش برجستگی به رنگ قرمز ایجاد میشود که کمی خارش دارد ولی فاقد درد می باشد با گذشت چند هفته این برجستگی سفت می شود و اطراف آن ملتهب و به رنگ قرمز در می آید و بعد از ۳-۲ ماه در روی برجستگی فرو رفتگی به عمق ۱ میلیمتر ایجاد می شود که ترشحات زرد رنگی از آن به خارج تراوش می کندکه ترشحات کم کم به صورت دلمه در می آیند بتدریج رنگ دلمه قهوه ای می شود و سرانجام به صورت زخم سر باز در می آید این زخم دارای حاشیه نامنظم و برجسته است اگر دلمه از روی زخم برداشته شود زخم دارای سطحی شفاف و قرمزرنگ ميباشد که کف آن فرو رفته است، این زخم درد ندارد ولی گاهی دارای کمی خارش است .

فصل شیوع بیماری :

در تمام فصول سال

تعداد زخم :

بسته به تعداد گزش پشه خاکی اغلب ۲-۱ زخم و گاهی بیشتر

بهبودی :

از مرکز زخم شروع می شود . دلمه شروع خشک شدن می نماید ، التهاب کاهش می يابد و پس ازگذشت ۱۲-۶ ماه زخم کاملاً خوب می شود ولي سطح زخم ناصاف است ۰محل زخم بصورت اسكار مشاهده ميشود .

۲ – سالک نوع روستایی = نوع مرطوب

الف – کانون :

اصفهان ، مورچه خورت ، گاوخونی اطراف رودخانه زاینده رود ، بادرود و بلوچستان ، چابهار ، اشتیاری ، کنارک ، نارس ، تبریز ، خوزستان ، دزفول ، سوسنگرد ، جنوب اهواز شاهرود ، سرخس ، ترکمن صحرا، لطف آباد ، طبس ، ابردژ ورامین ، بم

ب – ناقل :

فلبوترموس پاپاتاسی که بصورت اهلی و به فراوانی یافت می شوند.
ج – مخزن :

جوندگان – موش صحرایی رومبو میس اوپیموس که لانه عمیق داشته و از گیاهان کویری تغذیه می کند . مخزن ديگر بيماري مریونس لی بیکوس ميباشد .
سیر بیماری
پس از گزش پشه خاکی ماده آلوده و پس از چند هفته در محل گزش برجستگی جوش مانند: همراه با التهاب ایجاد می شود که پس از گذشت ۱۴-۱۰ روز به صورت زخم در می آید زخم به سرعت بزرگ و اطراف آن ملتهب و قرمز می شو د و لبه های زخم داراي حاشيه است . این زخم با ترشحات چرکی توام می شود زخم به سرعت بهبود می یابد ۰
بهبودی :

از وسط و اطراف زخم به صورت همزمان صورت می گیرد ۶-۴ ماه پس از شروع آن کلاً خوب می شود جاي زخم در محل گزش بصورت اسكار باقي ميماند.
فصل شیوع :

شروع بیماری از اول تابستان تا اوایل پاییز
تعداد زخم :

بسیار زیاد گاهی تا ۳۰ عدد
ليشما نیوز احشائی = کالا آزارنتايح تحقيق منتشر شده در مجله علمي دانشكده كشاورزي دانشگاه تبريز براي اولين بار در كشور نشان مي دهد كه استفاده ازاسيد اگزاليك ‪۳/۵‬درصد در كنترل كنه “واروآ” به عنوان آفت زنبوران عسل موثر است.

در اين تحقيق اثرات كنه كشي اسيد اگزاليك ‪ ۳/۵‬درصد در كلني هاي زنبوران عسل ارزيابي شده و دو روش بكارگيري آن شامل “اسپري” و “قطره اي” با يكديگر مقايسه شده اند.

يافته هاي تحقيق مزبور حاكي از اثرگذاري بالاي اسيد اگزاليك براي كنترل كنه “واروآ” به ويژه در دماهاي پايين محيط مي باشد.

در اين تحقيق، كلني هاي زنبور عسل در قالب طرح آماري تصادفي به سه تيمار و پنج تكرار تقسيم بندي شده و توسط اسيد اگزاليك دي هيدرات ‪ ۳/۵‬درصد محلول در شربت يك يكم به دو روش اسپري و قطره اي ، تيمار شدند.

بر اساس يافته هاي تحقيق ، ميانگين درصد تلفات كنه “واروآ”براي تيمارهاي روش اسپري و قطره اي به ترتيب ‪ ۹۸/۹۵‬و ‪۹۵/۱۹‬درصد و براي گروه شاهد‪۶/۴۸‬درصد بوده است.

تجزيه و تحليل آماري تحقيق ياد شده، نشان دهنده نبود اختلاف معني دار بين دو تيمار اول و دوم و وجود اختلاف معني دار گروه شاهد با دو تيمار مزبور مي باشد.

همچنين مقايسه نتايج دو روش اسپري و قطره اي نشان مي دهد كه ريزش كنه ” واروآ ” پس از اولين و دومين نوبت استعمال اسيد اگزاليك در روش اسپري به ترتيب ‪ ۹۷‬و سه درصد و در روش قطره اي ‪ ۵۵‬و ‪ ۵۴‬درصد مي باشد.

كنه ” واروآ ” به عنوان آفت زنبور عسل همه ساله خسارت جبران ناپذيري را به صنعت زنبوداري وارد مي كند.

كاربرد غيراصولي داروهاي شيميايي توسط كشاورزان براي كنترل اين كنه علاوه بر ناكارآمدي موجب بروز مقاومت در جمعيت اين گونه از كنه ها، باقي ماندن دارو در فرآورده هاي عسل و نيز بالا رفتن هزينه هاي توليد مي شود.
این بیماری به صورت تک گیر و پس از گذشته پشه خاکی ماده آلوده بروز می کند در نقاطی بطور دسته جمعی مشاهده می شود این بیماری بیشتر در اطفال دیده می شود.
۱-کانون :

مشکین شهر – مغان – فارس در عشایر چادرنشین
۲- ناقلین :

فلبوتوموس ماژور ، فلبوتوموس ونيوني – فلبوتوموس پرفيليوي و تعدادي ديگر از فلبوتوموس ها.
۳- مخازن :

سگ ، شغال و گوشتخواران وحشی
بیماری به صورت حاد در کودکان کمتر از دو سال و به صورت مزمن در سنین بالاتر مشاهده میشود در نوع حاد بیماری با تب شدید و ناگهانی ، استفراغ ، بزرگی کبد و طحال ، خونریزی زیر جلدی ، کم خوني و انعقاد خون در عروق ظاهر می شود۰
در نوع مزمن تب به تدریج افزایش می یابد و پس از ۴-۲ هفته دمای بدن C۰ ۳۷ می شود که مجددا ۳-۲ هفته بعد عود می کند تب و لرز شدید و ۱ روز در میان (شبيه مالاریا) و تب که به صورت خفیف ادامه می یابد بزرگ شدن تدریجی شکم ، رنگ پریدگی ، تب شبانه ، کم خونی ، بیقراری ، بی اشتهایی ، خونریزی زیر جلدی وخونريزي دستگاه گوارش ، یرقان ، خشکی و ضخیم شدن و تیرگی پوست . نازك و کم پشت شدن موهای سر ، تورم اندام ها ، سوء تغذيه تظاهر می نماید۰
عوارض بیماری
خونریزی دستگاه گوارش و ریه ها ، انعقاد خون داخل عروق، عفونت های شدید ثانوي جهت پيشگيري از ابتلا به بيماريهاي منتقله توسط پشه خاكيها بايستي كنترل و مبارزه با ناقلين و مخازن انجام شود.
مبارزه با پشه خاکیها
از آنجایکه پشه خاکیها ناقلین ليشمانيوز پوستی یا سالک (شهری ، روستایی) و کالاآزار می باشند (ليشمانيوز جلدي مخاطي تا كنون در ايران مشاهده نشده است ) از بین بردن اين حشرات در كاهش موارد بیماری بسیار اهمیت دارد لذا بایستی اقدام به مبارزه و كنترل این حشرات نمود .

با توجه به این كه اين حشره بیشتر در شكافهاي موجود بر روي ريشه درختان و سنگها و … در نقاط مرطوب زندگی خود را می گذراندضمن اينكه تعدادي از پشه خاكيها در لانه جوندگان هم زندگي ميكنند مبارزه با پشه خاكيها بسيار مشكل است ولي ناگزير بایستی از حشره کشها استفاده كرد دیوارها و نقاط مرطوب را بایستی لااقل تا ارتفاع ۴۰-۳۰ سانتیمتر سمپاشی نمود زیرا پشه خاکیها پروازکوتاه داشته ودر اثر تماس با حشره كش از بین خواهند رفت در اماكن آلوده استفاده از توریهای ریز بافت و نصب آنها روی پنجره ها و دربها و استفاده ازمواد دور کننده حشرات جهت حفاظت شخصی توصيه ميگردد .
مبارزه با مخازن :

از بین بردن جوندگان خصوصا جوندگان وحشی لااقل ۵۰۰-۳۰۰ متر اطراف آبادیهای آلوده و انجام سم پاشی ابقايي همراه با جونده كشي به صورت مداوم و در مورد مخازن کالا آزار از بین بردن سگها و گوشتخواران وحشی توصيه ميشود.