اسب نژاد آندلس (The Andalusian) چیست .
نژاد اندلس ،اسبی زیبا با بدنی عضلانی است از کشور اسپانیا.
اندازه ی قد اسب های این نژاد حدود ۱۵۷ الی ۱۶۸ سانتیمتر میباشد واغلب اسب های اندلسی به رنگهای خاکستری grayوکهر روشن یافت می شوند.البته رنگ های دیگر نیز مورد قبول است امادر انجمن اسب اصیل اسپانیا تنها رنگ خاکستری و کهر و سیاه برای این نژاد پذیرفته شده .

اسب نژاد آندلس The Andalusian

اسب های این نژاد دارای سری بزرگ ،پیشانی پهن و چشمان تیره رنگ و درشت هستند.سوراخ های بینی نیز بزرگ است و گوش ها سایز متوسطی دارند.
گردن با قوس زیبا همراه با یال های فراوان و گره خورده دیده می شود.

اسب نژاد آندلس The Andalusian

شانه های شیب دارو پشت قوی و قفسه ی سینه پهن و عضلانی ،کپل گرد و موهای دم نیز بسیار بلند است .

اسب نژاد آندلس The Andalusian

نژاد اندلس برای حمل درشکه و کالسکه و همینطور برای میادین گاوبازی مناسب میباشند.

اسب های این نژاد دارای دهان حساسی هستند و به آسانی به فرمان پاسخ می دهند. بنابراین نباید با افسار به دهن آنها ضربه زد.داشتن چهار نعل نرم و یورتمه ی بلند و کشیده و قدم های نمایشی آنها را برای مسابقات درساژ مدرن ،محبوب و مناسب کرده است .

اسب نژاد آندلس The Andalusian
اسب اندلس به جهت داشتن سم و پاهای قوی و داشتن مفاصل بزرگ دست و پا جهت درساژکلاسیک نیز بهترین نژاد معرفی شده .
حرکات Air above the groundکه در سطوح پیشرفته ی درساژ کلاسیک انجام میشوند به راحتی توسط اسب های نژاد اندلس به نمایش گذاشته میشوند.
The levade.

اسب نژاد آندلس The Andalusian
The capriole

اسب نژاد آندلس The Andalusian
The croupade

اسب نژاد آندلس The Andalusian
The ballotade

اسب نژاد آندلس The Andalusian

The courbette

اسب نژاد آندلس The Andalusian