این نژاد از قدیمی ترین نژادها در کشور هلند میباشد.
اگرچه این نژاد رابا نژادهای سنگینی که برای حمل درشکه و باربری مورد استفاده قرار میگرفتن(مانند نژادشایر)برابر دانستن اما فریزین ها ظریف ترو چالاک تراز شایرها میباشند.

اجداد این اسب ها در طی قرون وسطی (قرن ۵ الی ۱۵) در سرتاسر اروپا برای استفاده به عنوان اسب جنگی بسیار مورد توجه قرار داشتند.و به خصوص به دلیل سایز و حرکات شاهانه برای حمل شوالیه ها و دوئل استفاده میشدند.

اسب نژاد فریزین Friesian

از اواخر قرن ۱۴ و ۱۵ اگرچه هنوز اسبهای سنگین باربری مورد توجه بودند،اما این نژاد سبکتر (فریزین) روزبه روز به تعداد و محبوبیتش اضافه شد،هم برای حمل درشکه و هم برای سواری.
اسب های این نژاد با رنگ مشکی شناخته میشوند،گرچه رنگشان تنها وجه تمایز آنها از دیگر نژادها نیست .آنها همچنین دارای موهای ضخیم،بلند و مجعد در یال و دم میباشند و موهای صورت معمولا” بدون اصلاح و بلند است و ساق پایشان موهای ابریشمی بلندی دارد.

اسب نژاد فریزین Friesian

اسب های نژاد فریزین به ندرت دارای نشان سفید(Horse marking)از هر نوع میباشندو جهت ثبت به عنوان نژاد خالص فریزین در کتاب مرجع ،نهایتا”داشتن یک ستاره ی سفید در پیشانی مجاز میباشد.
میانگین قد این نژادبین ۵۷/۱الی ۶۵/۱ است .
فریزین ،اسبی است بشاش و سرزنده دارای حرکتی زیبا ،خرامان و شاهانه که به هنگام یورتمه به راحتی میتواندخودش را به شکل زیبایی به نمایش بگذارد.به همین جهت درمسابقات درساژ مورد استفاده قرار می گیرند.

اسب نژاد فریزین Friesian

اسب های این نژاد با توجه به ظاهر نمایشی و پر زرق و برق و زیبای خود در صنعت فیلم سازی نیز مورد استفاده قرار می گیرندوفیلم هایی چون
The mask Of Zorro و The chronicles Of Narnia ازاین نژاد استفاده شده .

اسب نژاد فریزین Friesian