اسب نژاد هانوورین Hanoverian چیست.
هانورین اسبی خونگرم است که اصلیت آن به کشور آلمان می رسد.
اسب های این نژاد مدال های طلای بیشماری را در میادین مسابقات و المپیک کسب کرده اند .
این نژاد یکی از قدیمی ترین و پرجمعیت ترین نژاد خونگرم اروپایی است .اسب های درشکه و کالسکه ای که جهت سبک وزن تر شدن و افزایش کارایی و چالاکی در میادین مسابقه اصلاح نژاد شدند.
نقاشی در سال ۱۸۹۸ که فیزیک بدن یه هانوورین را به زیبایی به نمایش گذاشته .

اسب نژاد هانوورین Hanoverian
این نژاد بسیار موردتوجه پادشاه انگلستان قرار گرفت .

اسب نژاد هانوورین Hanoverian

درسال ۱۷۳۵، به فرمان جرج دوم پادشاه بریتانیای کبیر،مرکز پرورش اسب در شهرcelleآلمان ،تاسیس شد.
عکسی از مرکز پرورش اسب در شهر سل

اسب نژاد هانوورین Hanoverian

مشخصات فیزیکی این نژاد
پشت قوی ،بدن و اندام زیبا،جنبش های ورزشی سبک و زیبا. بسیار مناسب جهت درساژ
به رنگ های شابلوطی ،قهوه ای ،سیاه ،سفید و خاکستری وجود دارند.
مشخصات اخلاقی
مهربان و باهوش هستند و یه آسانی به تربیت و تعلیم پاسخ می دهند.اغلب دارای خلق و خوی ثابت هستند.
نمونه ی داغ یه اسب هانوورین

اسب نژاد هانوورین Hanoverian

این سه اسب هانوور در المپیک سال ۲۰۰۸مدال طلای درساژ را از آن خود کردند.

اسب نژاد هانوورین Hanoverian

اسب های اروپایی Warmblood horseو اسب های ایرانی و عربی Hotblood horseگفته میشوند.