سوال: برای پرورش اسب (یک جفت) با هزینه ی تقریبی 100 میلیون تومان چه نوع نژادی را پیشنهاد می کنید؟ من یک زمین 3 هکتاری بلااستفاده دارم و مایلم به پرورش اسب رو بیاورم.

پاسخ: اولین سوال من این است: کجا می خواهید به پرورش اسب بپردازید (کدام شهر)؟ بعد اینکه آیا تصمیم گرفته اید که چه نوع اسبی را پرورش دهید (اسب پرشی، کورس، …)؟

شما با 100 میلیون تومان می توانید یک جفت اسب اسپانیایی نسبتا خوب بخرید، یا یک جفت اسب متوسط نژاد تروبرد یا KWPN. پیشنهاد من این است که به دنبال یک جفت اسب اصیل عرب یا اصیل ترکمن باشید. این نژادهای اسب، مخصوصا نژاد ترکمن، افزایش قیمت خواهند داشت، چون در آینده در ایران استفاده از آنها در رقابت های پرش با اسب رایج تر می شود.
چه نژادی از اسب را پرورش دهیم؟
مهم ترین چیزی که باید در نظر داشته باشید علم و آگاهی خودتان درباره پرورش اسب و مدیریت اصطبل است: اگر محیط و فضای محل پرورش اسب شما مناسب نباشد پرورش اسب در آن هیچ معنایی ندارد. شما برای اینکه بتوانید اسب های خوبی به دست بیاورید نیاز به صبر و شکیبایی، فضای خوب، کارگران روزانه خوب، غذای خوب، آب خوب، دامپزشک خوب و خیلی چیزهای دیگر دارید. پرورش فقط یک کره به کار زیاد و هزینه زیاد نیاز دارد. به نظر من اگر این همت و هزینه نباشد پرورش اسب معنایی ندارد.