زادگاه: مغولستان

شرح:

اسب نژاد استراخان که اصطلاحا کالمیکسکایا و کالمیک هم نامیده می شود، یکی از نژادهای وابسته به گروه اسبهای مغول است که در قلمروی رودهای ولگا و اورال زاده شده است. متاسفانه این نژاد اسب در خطر انقراض قرار دارد.

ریشه:

نژاد کالمیک در قرن هفدهم میلادی توسط اهالی کالمیک از زونگاریا به روسیه آورده شد. این نوع اسب به عنوان حیوانی به رنگ روشن و اندام متوسط توصیف شده که بسیار سرسخت بوده و گامهای پرسرعتی دارد. این اسبها شبیه اسبهای قرقیز هستند، با این تفاوت که درشت تر از آن هستند و پاهای بلندتری دارند.

کشش انتخابی اسب استراخان در حدود سال 1943 متوقف شد و از آن زمان، پیونهای بین نژادی زیادی باعث تغییر چشمگیر خط خونی این نژاد شد.

استراخان امروزی

در سال 1986، یکی از دانشگاه های محلی پرورش دام تلاش کرد تعداد اعضای این نژاد اسب را تعیین کند. این مرکز یک گله انحصاری از اسبهایی از این نژاد که به نظر خالصتر می رسیدند در منطقه شرق ایجاد کرد. از بین 2000 راس اسب، فقط 500 راس برای راه اندازی مزرعه پرورش اسب جهت حفظ این نژاد مناسب تشخیص داده شدند.

معرفی اسب نژاد استراخان

ویژگیها

متوسط قد: 14.2 تا 15 وجب

می تواند برای اسبدوانی اسب تندرویی باشد

ویژگیهای بدنی

طبیعت سرسخت

نیمرخ رومی

گردن کوچک

پشت کوتاه و محکم

پاهای خوش فرم

سم محکم و صاف

خلق و خو

آرام و دارای طبیعت مطیع و سر به راهی است.

این نژاد اسب به کندی به بلوغ می رسد و رشد کامل آن 6 سال طول می کشد.

استفاده

سواری، حمل و نقل، کار