فلورفنيكل Florfenicel 10%

2016-10-04T11:24:40+04:30

تركيب: هر ميلي ليتر از  محلول حاوي 100 ميلي گرم فلور فنيكل مي باشد.   موارد مصرف: فلورفنيكل آنتي بيوتيك وسيع الطيفي مي باشد كه بر روي اكثر باكتري هاي گرم مثبت و گرم منفي و اكثر ميكرو ارگانيسم هاي مقاوم به كلرامفنيكل مؤثر مي باشد. اين دارو جهت درمان عفونتهاي تنفسي و روده اي [...]

فلورفنيكل Florfenicel 10%2016-10-04T11:24:40+04:30

فلوكسين‌ 20% Fluxin

2016-10-04T11:24:05+04:30

فلومكوئين‌ 20% محلول خوراکی شکل دارویی : محلول خوراکی تركيب‌ : هر ميلي‌ليترحاوي‌ 200 ميلي‌گرم‌فلومكوئين‌ مي‌باشد. موارد مصرف :‌ براي‌ درمان‌ عفونت‌هاي‌ گوارشي‌،تنفسي‌ و ادراري‌ ناشي‌ از ميكروارگانيسم‌هاي‌ حساس‌ به‌فلومكوئين‌ نظير كامپيلوباكتر، اشريشياكلي‌، هموفيلوس‌،پاستورلا و گونه‌هاي‌ سالمونلا در طيور تجویز می گردد. فلومكوئين‌ در موارد زير استفاده می گردد: اشريشياكلي ‌:ComplexCRD گونه‌هاي‌ سالمونلا : BWD، [...]

فلوكسين‌ 20% Fluxin2016-10-04T11:24:05+04:30

فلومکوئین 20 درصد Flumequine 20%

2016-10-04T11:23:34+04:30

فلومکوئین 20% (دامیاران اراک) آنتی بیوتیک- محلول خوراکی   گروه دارویی: آنتی بیوتیک   شکل دارویی: محلول خوراکی   ترکیب: هر میلی لیتر محلول خوراکی حاوی 200 میلی گرم فلومکوئین می باشد .   مکانیسم اثر: داروی آنتی باکتریال قوی و موثر که به منظور پیشگیری و درمان بیماری های عفونی دستگاه گوارش و دستگاه تنفس طیور مانند [...]

فلومکوئین 20 درصد Flumequine 20%2016-10-04T11:23:34+04:30

فلومکوئین Flumequine 20%

2016-10-04T11:23:06+04:30

آنتی بیوتیک- محلول خوراکی گروه دارویی: آنتی بیوتیک   شکل دارویی: محلول خوراکی   ترکیب: هر میلی لیتر محلول خوراکی حاوی 200 میلی گرم فلومکوئین می باشد .   مکانیسم اثر: داروی آنتی باکتریال قوی و موثر که به منظور پیشگیری و درمان بیماری های عفونی دستگاه گوارش و دستگاه تنفس طیور مانند پاستورلوز، کلی [...]

فلومکوئین Flumequine 20%2016-10-04T11:23:06+04:30

فلومیکوئین Flumequine

2016-10-04T11:22:31+04:30

دسته دارویی:ضد باکتری ( سیستمیک) شکل دارو:محلول خوراکی ترکیب :هر میلی لیتر حاوی 200 میلی گرم ماده فلومیکوئین موثر است. مکانیسم اثر: فلومیکوئیت مانند سایر ترکیبات ضد باکتریایی گروه کینولون ها یک ترکیب باکتریسید است که با مهار فعالیت آنزیم DNAژبرازباکتریایی موجب تداخل در امر سنتزDNAمی‌گردد این دارو به سرعت جذب بافت‌ها شده و غلظت [...]

فلومیکوئین Flumequine2016-10-04T11:22:31+04:30

فلونيل‌ Flunil

2016-10-04T11:21:53+04:30

سوسپانسیون خوراکی  لواميزول‌ + تريكلابندازول شکل دارویی : سوسپانسیون خوراکی تركیب ‌: هر ميلي‌ليتر  فلونیل حاوي‌ 37.5 ميلي‌گرم‌لواميزول‌ هيدروكلرايد و 50 ميلي‌گرم‌تريكلابندازول می باشد.‌  موارد مصرف :‌ فلونیل جهت درمان موارد زیر کاربرد دارد: كرم‌هاي‌ ريوي‌: ديكتيوكولوس‌ فيلاريا و پروتوسترونژیلوس نماتودهای لوله گوارش : همونكوس‌ كونتورتوس‌، انواع‌گونه‌هاي‌ تريكوسترونژيلوس‌، استرتاژيا، كوپريا،نماتوديروس‌، بونوستوموم‌، اوزوفاگوستومم‌، شابرتيا،استرونژيلوس‌ پاپيلوزوس‌ و تريشوريس‌ [...]

فلونيل‌ Flunil2016-10-04T11:21:53+04:30

فلونیکسین مگلومین Flunixin Meglumin

2016-10-04T11:21:09+04:30

دسته دارویی:ضد التهاب غیر استروئیدی  بصورت محلول تزریقی ترکیب :هر میلی لیتر حاوی 50 میلی گرم فلوتیکسین مگلوماین می‌باشد. مکانیسم اثر: فلونیکسین همانند سایر دارو های ضدالتهاب غیر استروئیدی (NSAIDS)باعث مهار آنزیم سیلکواکسیژناز شده وبدین ترتیب مانع سنتز پروستاگلاندین ها  ترومبوکسان ها شده و باعث کاهش درد تب و التهاب می‌شود. فلونیکسین باعث تغییر در [...]

فلونیکسین مگلومین Flunixin Meglumin2016-10-04T11:21:09+04:30

فنبازن 2.5®Fenbazen

2016-10-04T11:20:33+04:30

فنبندازول  %2.5 سوسپانسیون خوراکی دسته دارویی: ضد انگل وسیع الطیف داخلی ترکیب : هر میلی لیتر حاوی: فنبندازول 25 میلی گرم موارد مصرف : فنبازن2.5®برای کنترل و دفع انگلهای داخلی (کبد،دستگاه گوارش و ریه)نظیر گونه های استرتاژیا ، همونکوس،تریکوسترونژیلوس، تریشوریس، نماتودیروس،کوپریا، بونوستوموم ، شابرتیا ،  ازوفاگوستوموم، دیکتیوکالوس، و مونیزیا در گاو، گوسفند و بز بکار [...]

فنبازن 2.5®Fenbazen2016-10-04T11:20:33+04:30

فنبندازول 2.5% Fenbendazol

2016-10-04T11:20:02+04:30

ضد انگل - سوسپانسیون خوراکی فنبندازول % 2.5 گروه دارویی: ضد انگل شکل دارویی: سوسپانسیون خوراکی ترکیب: هر میلی لیتر  حاوی 25 میلی گرم ماده موثره فنبندازول است. مکانیسم اثر: انگلهای داخلی غالبا از سیستم بی هوازی Anaerobic  برای سوخت و ساز استفاده می کنند که در این رابطه آنزیمهای فومارات ردوکتاز و سوکسینات دهیدروژناز [...]

فنبندازول 2.5% Fenbendazol2016-10-04T11:20:02+04:30

فوزوميكس®‌ Fosomix

2016-10-04T11:18:05+04:30

پودر قابل حل در آب فسفومايسين25% + فروکتوز 18 % تركيب:‌ فوزوميكس® آنتي بيوتيك منحصر به فردي است كه اختصاصا براي مصارف دامپزشكي توليد مي گردد. فوزوميكس® حاوي 25%ماده موثره فسفومايسين كلسيم بوده كه از مشتقات فسفونيك اسيد مي باشد و به عنوان يك آنتي بيوتيك وسيع الطيف بر باكتري هاي گرم منفي و گرم [...]

فوزوميكس®‌ Fosomix2016-10-04T11:18:05+04:30

فوماژیلین fumagillin

2016-10-04T11:17:32+04:30

آنتی بیوتیک پودر محلول در آب جهت درمان اختصاصی بیماری نوزما در زنبور عسل گروه دارویی: آنتی بیوتیک شکل دارویی:پودر محلول در آب ترکیب: یک گرم از پودر حاوی 25 میلی گرم فوماژیلین DCH فعال می باشد. موارد مصرف: داروی اختصاصی برای درمان بیماری نوزما در زنبور عسل. مقدار و روش مصرف : برای درمان نوزما، ضروری است هر [...]

فوماژیلین fumagillin2016-10-04T11:17:32+04:30

فيدوزين Feedozin,تايلوزين فسفات 25%

2016-10-04T11:17:00+04:30

  دسته دارويي: آنتي بیوتیک   فرمول مولکولی : تايلوزين فسفات C46H80NO21P   تركيب: هر كيلوگرم دارو حاوي:     250 gr Tylosin Active 1000 gr Excipients qs to مكانيسم اثر: تايلوزين جزء دسته آنتي بيوتيك هاي ماكروليدي و داراي خاصيت باكتري سيدال مي باشد كه از تخمير نوعي قارچ به نام Streptomyces fradiae بدست [...]

فيدوزين Feedozin,تايلوزين فسفات 25%2016-10-04T11:17:00+04:30
Go to Top