آشنایی با ويروس هاي جانوري

2017-01-22T12:56:24+04:30

ویروس از انواع مختلف جانوران از تک یاختگان تا انسان ، جدا شده است. میزبان مهم ویروسها در بی  مهرگان ، بندپایان هستند، خصوصا کنه ها و حشرات. پاره ای از ویروسها در عین حال که در حشرات تکثیر می یابند، می توانند در گیاه یا در جانور مولد بیماری باشند، ولی برای خود حشرات [...]

آشنایی با ويروس هاي جانوري2017-01-22T12:56:24+04:30

سلول های پروکاریوت چیست

2017-01-22T12:48:09+04:30

نگاه اجمالی واحد بنیادی حیات ، سلول نام دارد. بطور کلی سلولها به دو گروه عمده پروکاریوت و یوکاریوت تقسیم می شوند. اصطلاح پروکاریوت مرکب از دو واژه پرو (Pro) به معنی پیش و کاریوت به معنی هسته است و این اصطلاح در مورد سلولی بکار می رود که فاقد هسته و اندامک های محدود [...]

سلول های پروکاریوت چیست2017-01-22T12:48:09+04:30

آشنایی با بيماري سل در گاو

2017-01-22T12:41:31+04:30

بيماري سل در گاو با ايجاد توبركلهاي پيشرونده در اندامهاي مختلف بدن مشخص مي گردد . علاوه بر گاو ، انسان ، بز و خوك نيز نسبت به آلودگي با عامل مسبب سل گاوي حساس بــوده و گوسفنــــد و اسـب نوعي مقاومت طبيعي را نشان مي دهند . در گاو منشا اصلي آلودگــــي گاوهـاي آلوده [...]

آشنایی با بيماري سل در گاو2017-01-22T12:41:31+04:30

شکل بندی و رده بندی باکتری ها

2017-01-22T11:59:27+04:30

تاثیر عوامل محیطی بر شکل باکتریها برخی از باکتریها مانند باسیل دیفتری ، هنگام تقسیم مانند ترکه درخت می شکنند ولی از یکدیگر جدا نمی شوند و اشکال زاویه دار مانند الفبای چینی تشکیل می دهند. باید دانست که شکل هر باکتری ثابت نبوده و با ساختار و واکنش محیط کشت ، دما ، سن [...]

شکل بندی و رده بندی باکتری ها2017-01-22T11:59:27+04:30

آشنایی با بیماری تب كيو (Q fever)

2017-01-22T11:54:12+04:30

تب كيو (Q fever) كوگسيلا بورنتي عامل بيماري معروف بع تب كيو (Q) است . بيماري مشترك بين انسان و دام است ( كيو(Q) مخفف Query به معني پرسش يا ترديد است). مشخصات كلي : اجرامي ميله اي معمولاً كوچكتر از ريكتزيا ، ابعاد آن به طول ۲/ - ۴/ در ۴/ - ۰/۱ ميكرومتر [...]

آشنایی با بیماری تب كيو (Q fever)2017-01-22T11:54:12+04:30

آشنایی با سيستم ايمني بدن

2017-01-22T11:49:11+04:30

دانشمندان در دو گروه كاري مجزا، به گونه اي غيرمنتظره يك سيستم تنظيم كننده را در بدن انسان كشف كردند كه مي تواند كل سيستم ايمني بدن را تحت تاثير قرار دهد. روزنامه نيويورك تايمز به نقل از دانشمندان دانشگاه كمبريج در انگليس و كمبريج در ماساچوست آمريكا گزارش داد اين شبكه تنظيم كننده مي [...]

آشنایی با سيستم ايمني بدن2017-01-22T11:49:11+04:30

اثرات مخمر بر اکوسيستم ميکروبي شکمبه

2017-01-22T11:47:02+04:30

مشخص شده است که مخمر هاي خشک فعال (ADYs) داراي اثرات سودمندي بر توليد حيوانات مزرعه اي مي باشند. اين فرآورده ها معمولاً با غلظت هاي بالايي از سلول هاي زنده شناخته مي شوند و معمول ترين گونه نيز ساکارومايسس سرويسيه مي باشد. توده مخمر [ميکروارگانيسم هاي يوکاريوتي که در سلسله قارچ ها دسته بندي [...]

اثرات مخمر بر اکوسيستم ميکروبي شکمبه2017-01-22T11:47:02+04:30

عوامل محیطی بر باکتریها

2017-01-22T11:29:51+04:30

دید کلی همه میکروارگانیسمها از جمله باکتریها تحت تاثیر عوامل محیطی قرار دارند. عوامل محیطی بر رشد ، تکثیر و مرگ باکتریها تاثیر می گذارند. بعضی از باکتریها حرارت بالا و برخی حرارت پایین را دوست دارند. تغییرات PH یعنی تغییر غلظت یون هیدروژن در محیط زندگی باکتریها ، بر روند زندگی باکتریها موثر است. [...]

عوامل محیطی بر باکتریها2017-01-22T11:29:51+04:30

نقش میکروب شناسی در مواد غذایی

2017-01-22T11:27:19+04:30

مقدمه مباحث میکروب شناسی غذایی دو بخش عمده را در بر می گیرد که شامل بررسی نقش میکرو ارگانیسمها در فساد مواد غذایی و نقش میکرو ارگانیسمها در فرایندهای تهیه و تولید مواد غذایی است. امروزه بیشترین پژوهشهای میکروب شناختی غذایی جدید پیرامون نقش مثبت میکروبها در تهیه و تولید مواد غذایی انجام می شود. [...]

نقش میکروب شناسی در مواد غذایی2017-01-22T11:27:19+04:30

مزایا و معایب کاربردهای باکتری

2017-01-22T11:19:39+04:30

مقدمه بیوسفر زمین دارای انواع متعددی میکروارگانیسم است و بسیاری از آنها هنوز برای انسان ناشناخته است. در مورد فعالیت آنها در طبیعت اطلاعت کمی در دست است مانند میکروارگانیسمهایی که با تنظیم چرخه ازت به حاصلخیزی خاک کمک می کنند و میکروارگانیسمهایی که به تجزیه مواد آلی و معدنی شدن کمک می کنند. رابطه [...]

مزایا و معایب کاربردهای باکتری2017-01-22T11:19:39+04:30

آشنایی با میکروب شناسی

2017-01-22T11:17:06+04:30

مقدمه مباحث میکروب شناسی غذایی دو بخش عمده را دربر می گیرد که شامل بررسی نقش میکرو ارگانیسمها در فساد مواد غذایی و نقشمیکرو ارگانیسمها در فرایندهای تهیه و تولید مواد غذایی است. امروزهبیشترین پژوهشهای میکروب شناختی غذایی جدید پیرامون نقش مثبت میکروبها درتهیه و تولید مواد غذایی انجام می شود. فساد مواد غذایی نیز [...]

آشنایی با میکروب شناسی2017-01-22T11:17:06+04:30

کالیبراسیون لوپ میکروب شناسی

2017-01-22T11:13:03+04:30

مقدمه : از بین وسایل مورد استفاده در بخش میکروب شناسی لوپ میکروب شناسی از جمله ابزارهای مهم و اصلی بوده و ارزش آن همانند پی پت در آزمایشگاه بیوشیمی و سرولوژی است .بدین معنی که اگر از مقدار برداشت شده توسط لوپ محاسبه دقیق به عمل نیاید در گزارش نتایج آزمایش تاثیر زیادی خواهد [...]

کالیبراسیون لوپ میکروب شناسی2017-01-22T11:13:03+04:30
Go to Top