پروکاربازین Procarbazine

2017-04-26T11:51:19+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Procarbazine گروه دارویی: Antineoplstics آنتی نئوپلاستیک     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور SIGMA TAU                موارد مصرف پروکاربازین در درمان بیماری هوچکین و لنفوم های غیر هوچکینی و تومورهای مغزی و کارسینوم های با منشاءنایژه ای، ملانوم بدخیم، میلوم مولتیپل [...]

پروکاربازین Procarbazine2017-04-26T11:51:19+04:30

پاکلیتکسل Paclitaxel

2017-04-26T11:49:33+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Paclitaxel گروه دارویی: Antineoplstics آنتی نئوپلاستیک     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور APOCARE PHARMA HOSPIRA MYLAN STRAGEN BIOLYSE PHARMA INTAS SAMYANG داروسازی ندا BRISTOL MYERS SQUIBB KOREA UNITED PHARM SINDAN داروسازی ویتان فارمد EBEWE                موارد مصرف پاکلیتکسل در درمان [...]

پاکلیتکسل Paclitaxel2017-04-26T11:49:33+04:30

پمترکسیددی سدیم Pemetrexed Disodium

2017-04-26T11:46:58+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Pemetrexed Disodium گروه دارویی: Antineoplstics آنتی نئوپلاستیک     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور ELI LILLY کوبل دارو              موارد مصرف - درمان مزوتلیومای بدخیم و عود پذیر صفاق ( همراه با سیس پلاتین ) - درمان سرطان ریه با یاخته های [...]

پمترکسیددی سدیم Pemetrexed Disodium2017-04-26T11:46:58+04:30

اکسالی پلاتین Oxaliplatin

2017-04-26T11:45:16+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Oxaliplatin گروه دارویی: Antineoplstics آنتی نئوپلاستیک     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور APOCARE PHARMA EBEWE INTAS SANOFI AVENTIS AQVIDA HIKMA MYLAN SINDAN CIPLA HOSPIRA              موارد مصرف Oxaliplatin یک ترکیب حاوی پلاتینوم است مشابه با سیس پلاتین در درمان سرطان کولورکتال [...]

اکسالی پلاتین Oxaliplatin2017-04-26T11:45:16+04:30

میتوکسانترون Mitoxantrone

2017-04-26T11:41:44+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Mitoxantrone گروه دارویی: Antineoplstics آنتی نئوپلاستیک     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور EBEWE                موارد مصرف میتوکسانترون در درمان لوسمی های حاد میلوسیتیک، پرومیلوسیتیک، منوسیتیک و لوسمی حاد اریتروئید، سرطان پستان، کبد و لنفوم های غیر هوچکینی مصرف می شود. [...]

میتوکسانترون Mitoxantrone2017-04-26T11:41:44+04:30

ایماتینیب Imatinib

2017-04-26T11:40:33+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Imatinib گروه دارویی: Antineoplstics آنتی نئوپلاستیک     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور AQVIDA CIPLA NOVARTIS داروسازی اسوه          موارد مصرف imatibine mesilate یک مهار کننده تیروزین کیناز است. به صورت مسیلات تجویز می شود اما دوزهای داده شده بر اساس پایه بیان می [...]

ایماتینیب Imatinib2017-04-26T11:40:33+04:30

میتوتان Mitotane

2017-04-26T11:37:11+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Mitotane گروه دارویی: Antineoplstics آنتی نئوپلاستیک     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف میتوتان در درمان کارسینومای بخش قشری غده فوق کلیوی ( غیر قابل جراحی ) و سندرم کوشینگ مصرف می شود.      مکانیسم اثر اثر آن ممکن است [...]

میتوتان Mitotane2017-04-26T11:37:11+04:30

ایداروبیسین Idarubicin

2017-04-26T11:36:03+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Idarubicin گروه دارویی: Antineoplstics آنتی نئوپلاستیک     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور PFIZER                موارد مصرف ایداروبیسین به همراه سایر داروهای ضد لوسمی برای درمان AML در بزرگسالان مصرف می شود.      مکانیسم اثر ایداروبیسین از طریق واکنش با [...]

ایداروبیسین Idarubicin2017-04-26T11:36:03+04:30

میتومایسین Mitomycin

2017-04-26T11:33:46+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Mitomycin گروه دارویی: Antineoplstics آنتی نئوپلاستیک     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف میتومایسین در درمان کارسنومای معده، لوزالمعده، کلورکتال، پستان، سر و گردن، مجاری صفراوی، ریه، گردن رحم،مثانه و لوسمی میلوسیتیک مزمن مصرف می شود.      مکانیسم اثر میتومایسین [...]

میتومایسین Mitomycin2017-04-26T11:33:46+04:30

جم سیتابین Gemcitabine

2017-04-26T11:32:38+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Gemcitabine گروه دارویی: Antineoplstics آنتی نئوپلاستیک     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور AZEVEDOS HIKMA INTAS SINDAN EBEWE HOSPIRA LILLY VIANEX          موارد مصرف Gemcitabine یکی از آنالوگ های Cytarabine می باشد که در داخل سلول به نولکئوزیدهای دی فسفات و تری فسفات فعال [...]

جم سیتابین Gemcitabine2017-04-26T11:32:38+04:30

متوترکسات Methotrexate

2017-04-26T11:29:58+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Methotrexate گروه دارویی: Antineoplstics آنتی نئوپلاستیک     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور BENDALIS INTAS MYLAN داروسازی زهراوی EBEWE KOREA UNITED PHARM ORION            موارد مصرف متوترکسات در درمان آرتریت روماتوئید، پسوریازیس و همچنین در درمان کارسینوم پستان، سر و گردن، ریه، تومور [...]

متوترکسات Methotrexate2017-04-26T11:29:58+04:30

فولوسترانت Fulvestrant

2017-04-26T11:28:39+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Fulvestrant گروه دارویی: Antineoplstics آنتی نئوپلاستیک     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف - درمان سرطان سینه متاستاتیک ( گیرنده هورمون مثبت ) در زنان بعد از یائسگی که بیماری آن ها بعد از درمان آنتی استروژن پیشرفت کرده است.   [...]

فولوسترانت Fulvestrant2017-04-26T11:28:39+04:30
Go to Top