فاکتور 7 Factor VII

2017-04-28T13:11:57+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Factor VII گروه دارویی: Blood Products Plasma Expanders and Haemostatics محصولات خون ،افزایش دهنده های پلاسما و خون ساز     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور BAXTER NOVONORDISK داروسازی آریوژن فارمد            موارد مصرف مشتقات خون - درمان فقر ژنتیکی فاکتور VII الف- [...]

فاکتور 7 Factor VII2017-04-28T13:11:57+04:30

اسید ترانکسامیک Tranexamic Acid

2017-04-28T13:09:24+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Tranexamic Acid گروه دارویی: Blood Products Plasma Expanders and Haemostatics محصولات خون ،افزایش دهنده های پلاسما و خون ساز     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی امین داروسازی کاسپین تامین              موارد مصرف اسید ترانکسامیک در پیشگیری و درمان خونریزی ناشی [...]

اسید ترانکسامیک Tranexamic Acid2017-04-28T13:09:24+04:30

فاکتور 9 کمپلکس Factor IX Complex

2017-04-28T13:08:10+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Factor IX Complex گروه دارویی: Blood Products Plasma Expanders and Haemostatics محصولات خون ،افزایش دهنده های پلاسما و خون ساز     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور BIOTEST KEDRION OCTAPHARMA SANQUIN          موارد مصرف کمپلکس فاکتور IX برای پیشگیری و کنترل خونریزی در بیماران [...]

فاکتور 9 کمپلکس Factor IX Complex2017-04-28T13:08:10+04:30

رومیپلاستین Romiplostim

2017-04-28T13:04:13+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Romiplostim گروه دارویی: Blood Products Plasma Expanders and Haemostatics محصولات خون ،افزایش دهنده های پلاسما و خون ساز     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف - درمان ترومبوسیتوپنی در بیماران مبتلا به ترومبوسیتوپنی پورپورای مزمن وابسته به ایمنی ( ایدیوپاتیک ) [...]

رومیپلاستین Romiplostim2017-04-28T13:04:13+04:30

فاکتور 9 Factor IX

2017-04-28T13:03:00+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Factor IX گروه دارویی: Blood Products Plasma Expanders and Haemostatics محصولات خون ،افزایش دهنده های پلاسما و خون ساز     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور BAXTER CSL BEHRING OCTAPHARMA            موارد مصرف مشتقات خون (ضد هموفیلی B). کمبود فاکتور IX (هموفیلی B [...]

فاکتور 9 Factor IX2017-04-28T13:03:00+04:30

اریتروپویتین Recombinant Erythropoietin

2017-04-28T12:59:33+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Recombinant Erythropoietin گروه دارویی: Blood Products Plasma Expanders and Haemostatics محصولات خون ،افزایش دهنده های پلاسما و خون ساز     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور JANSSEN-CILAG داروسازی اکسیر داروسازی پویش دارو داروسازی سینا ژن          موارد مصرف اریتروپویتین برای درمان کم خونی، ناشی [...]

اریتروپویتین Recombinant Erythropoietin2017-04-28T12:59:33+04:30

دكستران Dextran 70 70

2017-04-28T12:58:12+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Dextran 70 گروه دارویی: Blood Products Plasma Expanders and Haemostatics محصولات خون ،افزایش دهنده های پلاسما و خون ساز     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف دكستران 70 يك افزايش دهنده حجم پلاسما است كه در درمان شوك هيپوولمیک كاربرد دارد. [...]

دكستران Dextran 70 702017-04-28T12:58:12+04:30

مولگراموستیم Molgramostim

2017-04-28T12:54:04+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Molgramostim گروه دارویی: Blood Products Plasma Expanders and Haemostatics محصولات خون ،افزایش دهنده های پلاسما و خون ساز     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف این دارو برای درمان یا پیشگیری از نوتروپنی در بیمارانی که داروهای شیمی درمانی تضعیف کننده [...]

مولگراموستیم Molgramostim2017-04-28T12:54:04+04:30

آپروتینین Aprotinin

2017-04-28T12:52:46+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Aprotinin گروه دارویی: Blood Products Plasma Expanders and Haemostatics محصولات خون ،افزایش دهنده های پلاسما و خون ساز     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور BAYER SCHERING PHARMA                موارد مصرف آپروتینین در بیمارانی که در معرض خطر شدید از دست [...]

آپروتینین Aprotinin2017-04-28T12:52:46+04:30

ژلاتین Gelatin

2017-04-28T12:50:26+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Gelatin گروه دارویی: Blood Products Plasma Expanders and Haemostatics محصولات خون ،افزایش دهنده های پلاسما و خون ساز     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف این محلول به عنوان حجیم کننده پلاسما در موارد شوک ناشی از کاهش حجم خون و [...]

ژلاتین Gelatin2017-04-28T12:50:26+04:30

آمینوکاپروئیک اسید Aminocaproic Acid

2017-04-28T12:48:45+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Aminocaproic Acid گروه دارویی: Blood Products Plasma Expanders and Haemostatics محصولات خون ،افزایش دهنده های پلاسما و خون ساز     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف اين دارو يك آنتي ‌فيبرينوليتيك است كه موارد كاربرد آن مشابه با ترانگزامیک اسید است [...]

آمینوکاپروئیک اسید Aminocaproic Acid2017-04-28T12:48:45+04:30

فیلگراستیم Filgrastim

2017-04-28T12:45:50+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Filgrastim گروه دارویی: Blood Products Plasma Expanders and Haemostatics محصولات خون ،افزایش دهنده های پلاسما و خون ساز     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور F.HOFFMANN-LA ROCHE SANDOZ داروسازی پویش دارو            موارد مصرف این دارو در درمان نوتروپنی ناشی از شیمی درمانی [...]

فیلگراستیم Filgrastim2017-04-28T12:45:50+04:30
Go to Top